Tom 4 (2011): Podstawy Edukacji. Konteksty dydaktyczne
Podstawy Edukacji. Konteksty dydaktyczne
Pełny numer
Pdf

Od redakcji

Beata Gofron, Andrzej Gofron
7-12
Od redaktorów naukowych
Pdf

Studia i Rozprawy

Jarosław Jagieła
13-18
Człowiek i Dzieło Profesor Władysław Piotr Zaczyński
Pdf
Władysław P. Zaczyński
21-33
W poszukiwaniu ontycznej tożsamości dydaktyki ogólnej
Pdf
Stefan Mieszalski
35-39
Dylematy dydaktyki historycznie ugruntowane i współczesne z nimi kłopoty
Pdf
Andrzej Gofron
41-78
Teoretyczność pedagogiki a status poznawczy dydaktyki
Pdf
Beata Gofron
79-109
Spór o status dydaktyki ogólnej jako dyscypliny naukowej
Pdf
Maciej Woźniczka
111-133
Spór o koncepcje filozofii jako podstawę dydaktyki
Pdf
Gilles Baillat
137-150
Les savoirs de l'enseignant: éléments de problématique a ` partir de l’exemple français
Pdf (Français (France))
Jarosław Jagieła
151-172
Transakcyjny kontekst dydaktyki
Pdf
Katarzyna Perlińska
173-194
Społeczny wymiar stosowania pojęć i nabywania wiedzy
Pdf
Mariusz Dembiński
195-212
Wyłanianie się podmiotu w autopojetycznie pojmowanej szkole
Pdf
Mariusz Gajewski
213-224
Rola i znaczenie relacji wychowawca – wychowanek z perspektywy założeń pedagogiki ignacjańskiej
Pdf
Karol Motyl
225-241
System dydaktyczny Józefa Kalasantego
Pdf
Zofia Agnieszka Kłakówna
245-264
Kulturowa koncepcja kształcenia w ramach języka polskiego jako przedmiotu edukacji szkolnej
Pdf
Paweł F. Nowak
265-282
Edukacja zdrowotna jako ukryty wymiar wychowania fizycznego
Pdf
Agnieszka Kozerska
283-301
Samokształcenie studentów w ramach procesu dydaktycznego w szkole wyższej. Komunikat z badań nad percepcją nauki własnej
Pdf
Sylwia Kita
303-316
Zachowania seksualne młodzieży a programy profilaktyczne z obszaru seksualności
Pdf