Zachowania seksualne młodzieży a programy profilaktyczne z obszaru seksualności

Abstrakt

Artykuł dotyczy związku między zachowaniami seksualnymi młodzieży a programami profilaktycznymi. Kładzie nacisk na uwarunkowania wczesnej inicjacji seksualnej, zależności inicjacji oraz konkretne programy profilaktyczne z obszaru ryzykownych zachowań seksualnych. Ponadto opisuje czynniki chroniące, ryzykowne oraz takie, które w jednych badaniach ewaluacyjnych przyczyniają się do realizacji założonych celów profilaktycznych, a w innych przynoszą odwrotny skutek. Oprócz uwarunkowań i zależności zachowań seksualnych młodzieży porusza również kwestię obecnych polskich programów profilaktycznych z obszaru seksualności.

Pdf

Bibliografia

Beisert, B.M. (red.) (2006). Ekspresja seksualna okresu dorastania. W: B.M. Beisert (red.). Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa.

Długołęcka, A., Lew-Starowicz, Z. (2006). Edukacja seksualna. Warszawa.

Erikson, E.H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. P. Hejmej (tłum.). Poznań.

Green, E.C. (2001). The Impact of Religious Organizations in Promoting HIV/ AIDS Prevention. Christian Connections for International Health. Forum, 10.

Grzelak, S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa.

Hawkins, D.J., Catalano, R.F., Miller J.Y. (1992). Risk and Protective Factors for Alkohol and Other Drug Problems in Adolescence and Early Adulthood. Psychological Bulletin, 112(1).

Hawkins, D.J., Nederhood, B. (1994). Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski, A. Pisarska (tłum.). Warszawa.

Huk-Wieliczuk, E. (2003). Zachowania seksualne uczniów uczęszczających do szkół wiejskich na terenie Południowego Podlasia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D Medicina, 58(13, 88), supl.

Izdebski, Z. (1992). Seksualizm dzieci i młodzieży w Polsce. Zielona Góra.

Jessor, R. (1987). Problem–Behavior Theory, Psychosocial Development and Adolescent Problem Drinking. British Journal of Addiction, 82.

Klaus, H., Martin, J.L. (1989). Recognition of Ovulatory/Anovulatory Cycle Pattern in Adolescents by Mucus Self-Detection. Journal of Adolescent Health Care, 10.

Klaus, H., Weed, S.E. (1996). Impact of Teenstar Program on Teen Sexual Behaviour, 1993–1994, 18(2).

Kirby, D. (2001). Emerging Answers: Research Findings on Programs to Reduce Teen Pregnancy. National Campaign to Prevent Teen Pregnancy. Waszyngton.

Krupińska, E. (2001). Jak pomóc rodzinom w rodzinnym wychowaniu seksualnym – warsztaty „Szkoły dla rodziców” oparte o program PiON. Medycyna Wieku Rozwojowego, 5(4), supl.

Obuchowska, I., Jaczewski, A. (1992). Rozwój erotyczny. Warszawa.