W poszukiwaniu szczęśliwego twórcy – cechy osobowości transgresyjnej a zadowolenie młodzieży z życia

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza psychotransgresyjnej koncepcji człowieka jako nowej płaszczyzny rozważań w zakresie oddziaływań edukacyjno-wychowawczych oraz jej związków z przeżywaniem zadowolenia z życia, a także prezentacja wyników badań pilotażowych dotyczących związków między wybranymi cechami osobowości powiązanymi z zachowaniami transgresyjnymi a zadowoleniem z życia. Założono, że osoby życiowo aktywne, skłonne do podejmowania działań transgresyjnych będą wykazywały wyższy poziom zadowolenia z życia w porównaniu z osobami niepodejmującymi takich działań. W omawianych badaniach analizowano zależność między zadowoleniem z życia a ekstrawersją, skłonnością do ryzyka i nadzieją na sukces – cechami wspierającymi tendencję do zachowań transgresyjnych. Uzyskane rezultaty wykazały pozytywne korelacje zadowolenia z życia z ekstrawersją i nadzieją na sukces, częściowo potwierdzając postawioną hipotezę.

Pdf

Bibliografia

Csikszentmihalyi, M. (2005). Przepływ. M. Wajda-Kacmajor (tłum.). Taszów.

Czapiński, J. (1994). Psychologia szczęścia: przegląd badań i zarys teorii cebulowej. Warszawa.

Czapiński, J. (2001). Szczęście – złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych empirycznych. W: M. Kofta, T. Szutrowa (red.). Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa.

Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka. Warszawa.

Kozielecki, J. (2001). Psychotransgresjonizm. Warszawa.

Kozielecki, J. (2002). Transgresja i kultura. Warszawa.

Łaguna, M., Trzebiński, J., Zięba, M. (2005). Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Podręcznik. Warszawa.

Stawiarska-Lietzau, M., Kornacka-Skwara, E., Miklewska, A. (2009). Podejmowanie ryzyka przez młodzież jako szansa rozwoju i wyzwanie edukacyjne. W: A. Gofron, A. Adamska-Staroń (red.). Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana. T. 2. Kraków.

Studenski, R. (2002). Test Zachowań Ryzykownych. Podręcznik. Katowice. Niepublikowany maszynopis.

Studenski, R. (2006). Skłonność do ryzyka a zachowania transgresyjne. W: M. Goszczyńska, R. Studenski (red.). Psychologia zachowań ryzykownych. Warszawa.

Tomaszewski, T. (1982). Psychologia. Warszawa.

Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (1998). Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa.