Podejmowanie ryzyka przez młodzież jako szansa rozwoju i wyzwanie edukacyjne

Abstrakt

Podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież, ze względu na możliwe negatywne konsekwencje, obejmujące także zagrożenie dla życia i zdrowia, zazwyczaj rozpatrywane jest w wymiarze autodestrukcyjnym. Niniejszy artykuł stanowi próbę odmiennego spojrzenia na zjawisko podejmowania ryzyka przez młodzież: w kontekście jego pozytywnej funkcji rozwojowej, postrzegania go jako zachowań o charakterze transgresyjnym oraz wskazanie możliwości wykorzystania wspomnianej tendencji w procesie edukacyjnym.

Pdf

Bibliografia

Bernstein, P. L. (1997). Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka. T. Baszniak, P. Borzęcki (tłum.). Warszawa.

Hargreaves, D. J., Davies, G. M. (1996). The Development of Risk-Raking in Children. Current Psychology, 15(1).

Hurlock, E. B. (1965). Rozwój młodzieży. B. Hornowski, B. Rosemann (tłum.). Warszawa.

Jessor, R., Chase, J., Donovan, J. (1980). Psycho-Social Correlates of Marijuana Use and Problem Drinking in National Sample of Adolescents. American Journal of Public Health, 70.

Kozielecki, J. (2001). Psychotransgresjonizm: nowy kierunek psychologii. Warszawa.

Kozielecki, J. (2002). Transgresja i kultura. Warszawa.

Lightfoot, C. (1997). The Culture of Adolescent Risk-Taking. New York.

Scott, D. (2001). Risk Taking. http://ag.arizona.edu/fcr/fs/nowg/ythrisktake.html (15.03.2003).

Shedler, J., Block, J. (1990). Adolescent Drug Use and Psychological Health: A Longitudinal Inquiry. American Psychologist, 45.

Stawiarska-Lietzau, M. (2004). Wybrane psychologiczne uwarunkowania skłonności do ryzyka u kobiet i mężczyzn. Niepublikowana rozprawa doktorska.

Studenski, R. (1994). Psychologiczne uwarunkowania urazowości wypadkowej dzieci i młodzieży. Psychologia Wychowawcza, 2.

Studenski, R. (1996). Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice.

Studenski, R. (1998). Praca. Wypadkowość. W: W. Szewczuk (red.). Encyklopedia psychologii. Warszawa.

Studenski, R. (2004). Ryzyko i ryzykowanie. Katowice.

Studenski, R. (2006). Skłonność do ryzyka a zachowania transgresyjne. W: M. Goszczyńska, R. Studenski (red.). Psychologia zachowań ryzykownych: koncepcje, badania, praktyka. Warszawa.

Walesa, C. (1988). Podejmowanie ryzyka przez dzieci i młodzież: badania rozwojowe. Lublin.

Zaleśkiewicz, T. (2005). Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. Gdańsk.

Zuckerman, M. (2000). Are You a Risk Taker? Psychology Today, 11/12.