Tom 7 (2014): Podstawy Edukacji. Trendy cywilizacyjne
Podstawy Edukacji. Trendy cywilizacyjne
Pełny numer
Pdf Pdf

Od redakcji

Anna Irasiak, Małgorzata Piasecka
8-18
Od redaktorów naukowych
Pdf

Studia i Rozprawy

Astrid Męczkowska-Christiansen
21-38
„Epistemologia” społeczeństwa wiedzy w kontekście rozważań nad problematyką edukacji
Pdf
Kazimierz Czerwiński
39-59
Przemiany obywatelstwa we współczesnych demokracjach – wyzwania dla edukacji
Pdf
Maciej Woźniczka
61-83
Możliwości rozwiązania sporu o ideologię w edukacji. Znaczenie edukacji filozoficznej
Pdf
Jacek Malikowski
85-123
Wyzwania, szanse i zagrożenia niesione przez niektóre trendy cywilizacyjne
Pdf
Anna Marek-Bieniasz
125-137
Współczesna cywilizacja a kryzys ekologiczny
Pdf
Karol Motyl
141-165
O szkole jako fabryce nudy i śmiechu
Pdf
Barbara Pieronkiewicz
167-184
Koncepcja kształcenia transgresyjnego oraz teoria dezintegracji pozytywnej jako odpowiedź na specjalne potrzeby edukacyjne współczesnej młodzieży
Pdf
Marta Kowalczuk-Walędziak
185-203
Płaszczyzny i kierunki transferu wiedzy w oświacie
Pdf
Małgorzata Piasecka
205-226
Sieci pozytywnych zmian – w kierunku optymalizacji rozwoju zawodowego nauczyciela w warunkach społeczeństwa wiedzy
Pdf
Beata Łukasik
227-239
Refleksja nauczyciela w walce z jego poczuciem bezradności
Pdf
Mariusz Garbiec
243-260
Kategoria inności wobec problemów integracji – różnicowania
Pdf
Maria Janukowicz
261-274
Model myślenia o Innym (uczniu) w polskich liceach
Pdf
Paweł Sporek
275-284
Uczeń jako Inny, nauczyciel jako Inny. Edukacyjny dialog na tle filozoficznej koncepcji człowieka Józefa Tischnera
Pdf
Monika Adamska-Staroń
285-304
Obraz Innego w perspektywie studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Pdf
Anna Irasiak
305-315
Społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością narządu słuchu
Pdf
Agnieszka Miklewska
317-344
Kształcenie ustawiczne jako szansa na podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne
Pdf
Urszula Nowacka, Alina Gil, Luis Ochoa Siguencia
345-360
„Uczyć się, aby być” w aspekcie aktywności edukacyjnej seniorów
Pdf
Agnieszka Kozerska
361-379
Sposoby teoretyzowania na temat edukacji seniorów
Pdf
Wioletta Sołtysiak
381-396
Wybrane metody kształcenia stosowane w e-learningu akademickim
Pdf
Andrzej Margasiński
397-414
Trendy cywilizacyjne wobec homoseksualizmu w kontekście koncepcji człowieka
Pdf
Edward Enrique Rojas de la Puente
417-440
Propuesta teórica de la ontogeniagogía
Pdf (English)
Oscar Frederick Donaldson , Jolanta Graczykowska
441-454
The Playful Brain: Kształcenie do przynależności
Pdf