Model myślenia o Innym (uczniu) w polskich liceach
Pdf

Słowa kluczowe

tożsamość
kreatywność
Inny

Abstrakt

Autorka podejmuje się próby nakreślenia modeli myślenia o Innym (uczniu). Traktując go jako rozgwiazdę w sensie holistycznym, dokonuje analizy sposobów postrzegania Innego (ucznia) na gruncie szkoły przez grono pedagogiczne. Rozważa następujące kwestie: Czy Inny (uczeń) jest potrzebny nauczycielowi? W jakim aspekcie można go nazwać darczyńcą, a w jakim wrogiem nauczyciela? Czy Inny (uczeń) rozwija nas, sprzyja naszej kreatywności, czy też kurczymy się przy nim w sensie intelektualnym i duchowym? Ostatecznie tekst rozstrzyga o tym, czy Inny (uczeń) buduje, czy też niszczy tożsamość nauczyciela.

Pdf

Bibliografia

Dudzikowa, M., Czerepaniak-Walczak, M. (2007). Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Gdańsk.

Gadacz, T. (2003). O umiejętności życia. Kraków.

Glenskowie, C. i J. (1986). Myślę, więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje. Opole.

Kowalski, P. (1998). Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie. Warszawa – Wrocław.

Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa.

Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa.

Simmel, G. (2005). Socjologia. M. Łukasiewicz (tłum.). Warszawa.

Szczepański, J. (1980). Sprawy ludzkie. Warszawa.

Szwast, A. (2005). Nowy humanizm. Od socjologii do filozofii naturalnej. Wrocław.