Pokora nauczyciela w optyce edukacji moralnej

Abstrakt

Autorka tekstu opisuje jedną z dziedzin życia, jaką jest edukacja. W wieloaspektowym jej znaczeniu odsłania kulisy edukacji moralnej, artykułując postawę moralną nauczyciela. Wnikliwej analizie poddaje jedną komponentę tej postawy: pokorę.

Pdf

Bibliografia

Bosmans, P. (1993). Być człowiekiem. F. Żołnowski (tłum.). Warszawa.

Cackowski, Z. (1981). Trud i sens ludzkiego życia. Warszawa.

Delors, J. (1998). Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. W. Rabczuk (tłum.). Warszawa.

Duczyńska-Surmacz, R. (red.) (2004). Księga aforyzmów. Warszawa.

Foerster, F.W. (1910). Drogowskaz życia. Fr. S. (tłum.). Warszawa.

Foerster, F.W. (1919). Szkoła i charakter. M. Łopuszańska (tłum.). Warszawa.

Glenskowie, C.J. (1986). Myślę, więc jestem… Aforyzmy, sentencje, maksymy. Opole.

Grochulska, J. (1994). Granice możliwości edukacyjnych człowieka. Kraków.

Grzegorczyk, A. (1989). Etyka w doświadczeniu wewnętrznym. Warszawa.

Grzegorczyk, A. (1995). Tolerancja – pokonanie własnej pychy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 7.

Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa.

Janukowicz, M. (2008). Pedagogiczny kontekst pokory. Częstochowa.

Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa.

Kwieciński, Z. (1989). Składniki i aspekty edukacji. Potrzeba całościowego ujęcia. W: H. Muszyński (red.). Socjalizacja – osobowość – wychowanie. Poznań.

Mayor, F. (2001). Przyszłość świata. Raport UNESCO. J. Wolf, A. Janik, W. Rabczuk (tłum.). Warszawa.

Michałowski, S. (1993). Pedagogia wartości. Bielsko-Biała.

Michałowski, S.C. (2009). Wizja integralna człowieka jako osoby w pedagogii personalistycznej. W: H. Romanowska-Łakomy, H. Kędzierska (red.). Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa. Warszawa.

Muszyński, H. (red.) (1989). Socjalizacja – osobowość – wychowanie. Poznań.

Nowy leksykon PWN. (1998). A. Dyczkowski (red.). Warszawa.

Nussbaum, M.C. (2008). W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego. A. Męczkowska (tłum.). Wrocław.

Okoń, W. (1981). Słownik pedagogiczny. Warszawa.

Podrez, E. (1989). Człowiek. Byt. Wartość. Warszawa.

Romanowska-Łakomy, H., Kędzierska, H. (red.) (2009). Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa. Warszawa.

Smołka, E. (2005). Filozofia kształtowania charakteru. Fryderyka Wilhelma Foerstera teoria wychowania w świetle założeń personalizmu chrześcijańskiego. Tychy.

Suchodolski, B. (2003). Edukacja permanentna: rozdroża i nadzieje. Warszawa.

Szczęsny, W.W. (2001). Edukacja moralna. Warszawa.

Szempruch, J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kraków.

Szostek, A. (1995). Wokół godności, prawdy i miłości. Lublin.

Śnieżyński, M. (1995). Nauczanie wychowujące. Kraków.

Tarnowski, J. (1990). Janusz Korczak dzisiaj. Warszawa.

Tischner, J. (1981). Etyka solidarności. Kraków.

http://e.lswryki.pl/mod/glassary/view.php?id=2388 (3.06.2012).