[rec.] Banasiak, M., Wołowska, A. (red.). (2015). Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Difin SA, ss. 170
https://doi.org/10.16926/pe.2015.08.20
Pdf

Bibliografia

Banasiak, M. (2015). Od testu do testu. Czy istnieje alternatywna droga? W: M. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. Warszawa: Difin.

Czerwonka, D. (2015). Kolejna podyplomówka? Kompetencje (i ich brak). W: M. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. Warszawa: Difin.

Gnop, A. (2015). Nowe sposoby pracy z uczniem. Implementacja teorii integralnej Kena Welbera w edukacji. W: M. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. Warszawa: Difin.

Honore, C. (2011). Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój. (W. Mitura, tłum.). Warszawa: Drzewo Babel.

Kamper-Kubańska, M., Kaszlińska, K. (2015). Dom i szkoła. Pole walki? W: M. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. Warszawa: Difin.

Karzmarzyk, M. (2015). Dziecko w szkole. O (nie)skutecznym porozumiewaniu się nauczycieli i uczniów. W: M. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. Warszawa: Difin.

Szmaus-Jackowska, A. (2015). Śmietnik na głowę, czyli problem dyscypliny na lekcji. W: M. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. Warszawa: Difin.

Wieczór, E. (2015). „Być naj…”. O presji i oczekiwaniach rodziców wobec dzieci. W: M. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. Warszawa: Difin.

Wiśniewska, L.A. (2015). „Myszka i co dalej”. Szanse i zagrożenia związane z dorastaniem online. W: M. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. Warszawa: Difin.

Wołowska, A. (2015). Wypalenie zawodowe, czyli o konieczności odpoczynku od tablicy. W: M. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. Warszawa: Difin.