Tom 6 (2013): Podstawy Edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu
Podstawy Edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu
Pełny numer
Pdf Pdf

Od redakcji

Andrzej Gofron, Karol Motyl
7-12
Od redaktorów naukowych
Pdf

Studia i Rozprawy

Andrzej Gofron
15-37
Dlaczego wartości i zasady w edukacji?
Pdf
Janusz Maj
39-61
Relatywizm aksjologiczny a edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym
Pdf
Beata Gofron
63-76
Jaka edukacja w rzeczywistości Web 2.0?
Pdf
Tomasz Tadeusz Brzozowski
77-97
Wartość edukacyjna dialogu
Pdf
Paweł Sporek
99-117
Doświadczenie jako kategoria wyznaczająca podstawy edukacyjnego dialogu Zarys koncepcji kształcenia wyrastającej z myśli filozoficznej Józefa Tischnera
Pdf
Jarosław Jagieła
119-139
Integracja osobowości jako wartość edukacyjna. Perspektywa edukacyjnej analizy transakcyjnej
Pdf
Bartłomiej Gołek
143-152
Rola przeżycia estetycznego w procesie samowychowania człowieka dorosłego
Pdf
Paweł F. Nowak
153-169
Aksjologiczna refleksja nad zdrowym stylem życia w edukacji
Pdf
Stanisław Chrobak
171-185
Mądrość jako wartość wciąż potrzebna wychowaniu
Pdf
Maria Boużyk
187-207
Miłość jako wartość: aktualność klasycznej teorii cnót
Pdf
Maria Janukowicz
209-225
Pokora nauczyciela w optyce edukacji moralnej
Pdf
Anna Kadykało
227-242
Poglądy Wasilija Suchomlińskiego na wychowanie
Pdf
Agnieszka Kozerska, Elżbieta Napora, Anna Schneider
245-256
Konceptualizacja badań nad międzypokoleniowym uczeniem się w rodzinie – wybrane kwestie etyczne
Pdf
Karol Motyl
257-268
Wartość empatii w prowadzeniu wywiadu na tle neokolonialności badań jakościowych w pedagogice
Pdf
Monika Stawiarska-Lietzau
269-279
Podejmowanie ryzyka jako wartość w wymiarze jednostkowym, społecznym i edukacyjnym
Pdf
Patryk Kujan
281-296
Rola kuratora sądowego. Wartość jako pojęcie dominujące w pracy z osobą oddaną pod dozór
Pdf
Yuliya Sakalova
297-305
Rola i wartości nauki języków obcych we współczesnym świecie
Pdf (English)
Tomasz Tadeusz Brzozowski, Janusz Maj, Adrianna Sarnat-Ciastko
307-313
Młodzież a wartości. Uczniowska platforma dyskusyjna o edukacji
Pdf