Młodzież a wartości. Uczniowska platforma dyskusyjna o edukacji

Abstrakt

Niniejszy tekst jest sprawozdaniem z panelu dyskusyjnego „Młodzież a wartości”, który odbył się podczas konferencji „Podstawy edukacji. Sfera wartości zasad” 20 listopada 2012 r. Celem podjętej dyskusji było przybliżenie środowisku akademickiemu stanowiska młodzieży dotyczącego szeroko pojętej edukacji.

Pdf

Bibliografia

Giroux, H.A. (2010). Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej. P. Kwieciński, A. Nalaskowski (tłum.). W: Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej. Kraków.

Macedo, D.P., Freire, P. (2010). Dialog: kultura, język i rasa, M. Starnawski (tłum.). W: H. Červinková. Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław.