Tom 10 (2017): Podstawy Edukacji. Graniczność, pogranicze, transgresja
Podstawy Edukacji. Graniczność, pogranicze, transgresja

pod redakcją Karola Motyla

Publikacja sfinansowana przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie

Pełny numer
Podstawy edukacji

Studia i Rozprawy

Halina Monika Wróblewska
13-32
Transgresje w biograficznych doświadczeniach wybitnych pedagogów – Marii Montessori i Janusza Korczaka
Pdf
Markus Lipowicz
33-50
Transgresja człowieczeństwa – transhumanizm jako nowe oblicze wychowania religijnego?
https://doi.org/10.16926/pe.2017.10.03
Pdf
Jacek Sieradzan
51-66
Krytyka edukacji tulku (reinkarnacji) w buddyzmie tybetańskim
https://doi.org/10.16926/pe.2017.10.04
Pdf
Mirosław Łapot
67-79
Galicyjskie doświadczenie międzykulturowości (na przykładzie wspomnień szkolnych Żydów z przełomu XIX i XX w.)
https://doi.org/10.16926/pe.2017.10.05
Pdf
Katarzyna Smoter, Zuzanna Sury
81-98
Walka w ujęciu Karla Jaspersa jako sytuacja graniczna obecna w doświadczeniu nauczyciela. Refleksje na pograniczu filozofii i pedagogiki
https://doi.org/10.16926/pe.2017.10.06
Pdf
Adrianna Sarnat-Ciastko
99-108
Tutor w cyberświecie – lampa i lustro
https://doi.org/10.16926/pe.2017.10.07
Pdf
Katarzyna Maliszewska
109-118
Intymność edukacyjnego spotkania w Teatrze Telewizji
https://doi.org/10.16926/pe.2017.10.08
Pdf
Barbara Jamrozowicz
119-138
O granicach dyskursywnych pojęć: edukacja seksualna i wychowanie seksualne
https://doi.org/10.16926/pe.2017.10.09
Pdf
Katarzyna Słaby, Katarzyna Smoter
139-158
Polskich trawelebrytów podróż w miejscu, czyli o przekraczaniu granic kulturowych i jego edukacyjnych konsekwencjach na przykładzie programu „Azja Express”
https://doi.org/10.16926/pe.2017.10.10
Pdf
Agnieszka Nymś-Górna
159-167
Edukacyjne pogranicze izolacji penitencjarnej
https://doi.org/10.16926/pe.2017.10.11
Pdf