Podstawy Edukacji. Graniczność, pogranicze, transgresja
https://doi.org/10.16926/pe.2017.10.01
Pdf

Bibliografia

Bachtin, M. (1982). Problemy literatury i estetyki. (W. Grajewski, tłum). Warszawa: Czytelnik.

Bachtin, M. (1986). Estetyka twórczości słownej. (D. Ulicka, tłum). Warszawa: PIW.

Buber, M. (1992). Ja i Ty. (D. Doktór, tłum.). Warszawa: PAX.

Lacarpa, D. (2009). Bachtin, marksizm, karnawał. (Ł. Wróbel, tłum). W: D. Ulicka (red.), Ja–inny, wokół Bachtina. T. 2. Kraków: Universitas.

Maliszewski, K. (2015). Pedagogika na pograniczu światów. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Nikitorowicz, J. (2014). Wielokulturowość – Pogranicze – Człowiek pogranicza. Ku paradygmatowi współistnienia, zachowania i kreowania pokoju. Drohiczyński Przegląd Naukowy, 6, 171–190.

Sadowski, A. (1995). Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej. Białystok: Ekonomia i Środowisko. Fundacja Ekonomistów.

Tokarczuk, O. (2012). Moment niedźwiedzia. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Witkowski, L. (1997). Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Witkowski, L. (2000). Uniwersalizm pogranicza. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.