System dydaktyczny Józefa Kalasantego

Abstrakt

Praca przybliża postać Józefa Kalasantego, duchownego katolickiego żyjącego na przełomie XVI i XVII w. Poglądy Kalasantego, ukształtowane przez renesansowy humanizm, wywarły niebagatelny wpływ nie tylko na postrzeganie samego procesu nauczania, ale również na określenie roli państwa w organizacji bezpłatnej oświaty dla najbiedniejszych warstw społecznych. W czasach Kalasantego system edukacji, częściowo zorganizowany przez władze świeckie, nie funkcjonował na tyle sprawnie, aby zapewnić równy dostęp do zdobycia wykształcenia. Dlatego w niniejszym artykule oprócz przedstawienia postaci Józefa Kalasantego podjęto próbę przedstawienia stworzonego przezeń systemu dydaktycznego, ukierunkowanego na bezpłatne i powszechne kształcenie.

Pdf

Bibliografia

Bereźnicki, F. (2007). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków.

Guerri, S.G. (1994). Święty Józef Kalasancjusz. Kraków.

Kupisiewicz, C. (1973). Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa.

Kupisiewicz, C., Wojnar, I. (1996). Myśliciele – o wychowaniu. Warszawa.

Kurdybacha, Ł. (1965). Historia wychowania. T. I. Warszawa.

Niemierko, B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa.

Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa.

Stępień, R. (1994). Współpraca pijarów z Komisją Edukacji Narodowej na terenie Korony. Wrocław.

Spinelli, M. (2009). Święty Józef Kalasancjusz. Kraków.

Suchodolski, B. (1964). Zarys pedagogiki. T. 1. Warszawa.