Tom 5 (2012): Podstawy Edukacji. Propozycje metodologiczne
Podstawy Edukacji. Propozycje metodologiczne
Pełny numer
Pdf

Od redakcji

Andrzej Gofron, Agnieszka Kozerska
7-10
Od redaktorów naukowych
Pdf

Studia i Rozprawy

Andrzej Gofron
13-34
Współczynnik humanistyczny nauk pedagogicznych
Pdf
Danuta Urbaniak-Zając
35-45
Od metodologii normatywnej do metodologii będącej samowiedzą nauki
Pdf
Beata Gofron
47-63
Proces kształcenia jako otwarta kulturowo przestrzeń badań i praktyk dydaktycznych
Pdf
Jacek Malikowski
65-84
Między monosubiektywnym poznaniem a intersubiektywną funkcjonalnością i komunikowalnością wiedzy w edukacji początku XXI wieku
Pdf
Robert Janik
85-104
Geneza metodologii nauk społecznych i początkowe etapy jej rozwoju
Pdf
Jarosław Jagieła
107-118
Metody oceny kompetencji interpersonalnych nauczyciela. Model Okna Johari i diagram dyskontowania transakcyjnego jako postulowane narzędzia badań pedeutologicznych
Pdf
Monika Adamska-Staroń, Beata Łukasik
119-138
Hermeneutyka pedagogiczna jako orientacja metodologiczna
Pdf
Małgorzata Piasecka
139-156
Marzenia sprawcze i ponadosobiste w perspektywie badań narracyjnych
Pdf
Wioletta Sołtysiak
157-165
Qualia komunikatów medialnych
Pdf
Agnieszka Kozerska
169-182
Metodologiczne koncepcje badań nad środowiskiem edukacyjnym
Pdf
Jerzy Kułaczkowski
183-190
Aspekty metodologiczne pedagogiki rodziny
Pdf
Maciej Woźniczka
191-208
W stronę metodologii dydaktyki filozofii
Pdf
Karol Motyl
209-223
Humor jako kategoria badawcza w pedagogice
Pdf
Artur Stachura
227-235
Diagnozowanie przebiegu uczenia się z wykorzystaniem hipertekstu Diagnoza systemu dynamicznego jako cel badania
Pdf
Urszula Augustyńska
237-243
Znaczenie hipotez w badaniach społecznych
Pdf
Yuliya Sakalova
245-256
Koncepcje metodologiczne i metody badawcze stosowane w nauczaniu języków obcych
Pdf
Janina Kosmala
257-267
Zastosowanie regresji krokowej do analizy badań dotyczących informatyzacji procesu edukacji
Pdf