Znaczenie hipotez w badaniach społecznych

Abstrakt

Najbardziej efektywną metodą sprawdzania hipotez jest formalizacja procedury ich sprawdzania. W artykule omówiono wybrane kwestie związane ze stosowaniem teorii weryfikacji hipotez statystycznych do testowania hipotez w naukach społecznych. Zwrócono uwagę na różnicę między populacją realną a populacją wyników doświadczenia losowego i związane z tym rozumienie próby losowej w testowaniu hipotez. Testowanie hipotezy statystycznej jest procedurą decyzyjną. Omówiono sposób podejmowania decyzji w testach istotności i jej konsekwencje dla praktyki badawczej.

Pdf

Bibliografia

Domański, C. (1990). Testy statystyczne. Warszawa.

Gajek, L., Kałuszka, M. (1996). Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody. Warszawa.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa.

Kotarbiński, T. (1990). Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Warszawa.

Krajewski, W. (1998). Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych. Warszawa.

Marciszewski, W. (red.) (1988). Mała encyklopedia logiki. Warszawa.

Nowak, S. (1985). Metodologia badań społecznych. Warszawa.

Ostasiewicz, S., Rusnak, Z., Siedlecka, U. (1999). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław.

Szaniawski K. (red.) (1987). Filozofia a nauka. Warszawa.