Zastosowanie analizy skupień do interpretacji wyników badania skalą poczucia zadowolenia studentów z warunków studiowania

Abstrakt

Brak

Pdf

Bibliografia

Domański H. (2004), O ruchliwości społecznej w Polsce, IFiS PAN, Warszawa.

Marek T. (1989), Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN. PWN, Warszawa.

Miles M.B., Huberman A.M. (2000), Analiza danych jakościowych. Trans Humana Wyd. Uniwersyteckie, Białystok.

Zimny Z. (2000), Metodologia badań społecznych, Wyd. WSP, Częstochowa.