Podstawy edukacji. Zrównoważony rozwój
https://doi.org/10.16926/pe.2016.09.01
Pdf

Bibliografia

Hull, Z. (2008). Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju: studia filozoficzno-sozologiczne, 3(1), 27–31.

Kałużna-Wielobób, A. (2014). Psychologiczne koncepcje mądrości. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 68(4), 63–80.

Sternberg, R.J. (2001). Why schools should teach for wisdom: The balance theory of wisdom in educational settings. Educational psychologist, 36(4), 227–245.

Tyburski, W. (2007). Etyczne założenia edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju: studia filozoficzno-sozologiczne, 2(1), 41–47.