Metoda eksperymentu w szacowaniu efektów projektu edukacyjnego

Abstrakt

Praktyka pedagogiczna jest dziedziną, w której zawsze będą pojawiać się pytania o nowe możliwości oddziaływań edukacyjnych. Innowatyka pedagogiczna wspiera się na założeniach eksperymentalnych, a przy szacowaniu efektów innowacyjnych projektów edukacyjnych warto sięgać po bardziej rozbudowane plany niż klasyczny eksperyment. W artykule przedstawiono uwagi metodologiczne związane z wykorzystaniem metody eksperymentu w praktyce pedagogicznej oraz przykład szacowania efektu projektu dydaktycznego w planie dwuczynnikowej analizy wariancji ANOVA, umożliwiającej badanie wpływu interakcji czynników na szacowaną zmienną.

Pdf

Bibliografia

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa.

Palka, S. (1999). Pedagogika w stanie tworzenia. Kraków.

Rusakowska, D. (1988). Metodologiczne problemy badania innowacji pedagogicznych. W: R. Schulz (red.). Innowatyka pedagogiczna. Warszawa.

Smak, E. (1997). Z zagadnień innowatyki pedagogicznej. Opole.

Smak, E. (2004). Wprowadzenie do zagadnień pojęcia „innowacji” i „nowatorstwa pedagogicznego” – próba syntezy. Modelowe Nauczanie. Opolski Przegląd Edukacyjny, 5.