Qualia komunikatów medialnych

Abstrakt

Uczymy się dzięki temu, że potrafimy odbierać otaczający nas świat przez zmysły. Kognitywizm rozszerza postrzeganie uczenia się, które traktuje jako zestaw złożonych procesów przetwarzania informacji, ich interpretowania oraz budowania skomplikowanych modeli mentalnych. Znajduje miejsce dla technologii informacyjnych jako narzędzia do porządkowania informacji i wiedzy, ale widzi także szanse na tworzenie zewnętrznych struktur pamięci w postaci połączeń plików tekstowych, dźwiękowych czy grafi cznych, które pełnią rolę kluczy do tworzenia nowej wiedzy.

Pdf

Bibliografia

Acrid, robot wyglądający jak prawdziwy człowiek, www.asimo.pl/modele/actroid.php (9.04.2012).

Algorytm Knutha-Morrisa-Pratta, http://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_Knutha-Morrisa-Pratta (9.04.2012).

Bąbel, P., Wiśniak, M. (2008). Jak uczyć, żeby nauczyć. Warszawa.

Berger, N. Teoria elearningu, http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/ele/scb/2_Teoria_elearningu. htm (1.06.2012).

Bruner, J.S. (1965). Proces kształcenia. J. Radzicki (tłum.). Warszawa.

Czym jest Moodle?, http://moodle.org/about/ (1.06.2012).

Daniel Dennett, http://pl.wikiquote.org/wiki/Daniel_Dennett (9.04.2012).

Dennett, D.C. (1997). Natura umysłów. W. Turopolski (tłum.). Warszawa.

Duch, W. (1998). Czym jest kognitywistyka? Kognitywistyka i Media w Edukacji, 1.

Epifenomenem, http://sjp.pl/epifenomenem (12.05.2012).

http://robosklep.eu/sklep/pl/c/Humanoidalne/60 (27.05.2012).

http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,8780014,Spiders_Web__Co_to_jest_tablet_i_do_ czego_sluzy_.html (10.05.2012).

http://technologie.gazeta.pl/internet/2029020,104665,11374131.html (10.05.2012).

Jak wybrać palmtop?, www.swistak.pl/poradniki/156-Jak-wybrac-palmtop.html (20.05.2012).

Kąkolewicz, M. (2008). Technologie informacyjne i konstruowanie wiedzy a qualia. W: J. Morbitzer (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Komputer w edukacji. Kraków.

Kąkolewicz, M. (2008). Qualia a uczenie się z mediów i edukacja upozorowana. W: J. Morbitzer (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Komputer w edukacji. Kraków.

Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa.

Knuth, D., Morris, J.H. Jr, Pratt, V. (1977). Fast Pattern Matching in Strings. SIAM Journal on Computing, 6.

Kosslyn, S.M., Rosenberg, R.S. (2006). Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat. B. Majczyna (tłum.). Kraków.

Maas, V.F. (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. E. Grzybowska, Z. Przyrowski, M. Ślifirska (tłum.). Warszawa.

Musiał, A. (2012). Sztuka sprawnej komunikacji, www.profesor.pl/mat/n11/n11_a_musial_040521_2.php?id_m=11718 (12.05.2012).

Nęcki, Z. (2000). Negocjacje w biznesie. Kraków.

Niemierko, B. (2008). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa.

Robot humanoidalny ASIMO, www.howstuffworks.com (20.05.2012).

Siemieniecki, B. (1998). Kognitywistyka a media – obszary cywilizacyjnych zagrożeń i możliwości. Kognitywistyka i Media w Edukacji, 1.

Siemieniecki, B. (2003). Technologia informacyjna w polskiej szkole. Toruń, www.pedagogika.umk. pl/ztk/a4.htm (21.05.2012).

Skibiński, A. (2003). Umysł jako system autoreferencyjny. Referat wygłoszony na seminarium „Czym jest umysł?” w IFiS PAN, 17.01.2003, http://szc.academia.edu/AdamSkibi%C5%84ski/ Papers/1434613 (12.05.2012).

Steller, B. (2010). Funkcja technologii cyfrowych w formowaniu kompetencji porozumiewania się w językach obcych. W: A. Matuszak (red.). General and Professional Education, 1, http:// genproedu.com/paper/2010-01 (28.05.2012).

Spiders Web: Co to jest tablet i do czego służy? Teoria eLearningu, http://edu.pjwstk.edu.pl/ wyklady/ele/scb/2_Teoria_elearningu.htm (9.04.2012).

Śliwerski, B. (2007). Wprowadzenie do wydania polskiego. W: J. Holt. Zamiast edukacji. Warunki do uczenia się przez działanie. Kraków.

Tablet PC Android MID, http://tabletpcandroid.biz (10.05.2012).

Wójcik, B. (1997). Świadomość ponowoczesna i jej krytyka, Funkcjonalizm homunkularny w interpretacji świadomości Daniela C. Denneta. Kraków.

Wójcik, J. (2006). Nauki o mózgu – wprowadzenie, www.kognitywistyka.net/mozg.html (21.05.2012).

Zaręba, T. (2012). Teoria poziomów przetwarzania informacji, http://ppp.tnb.pl/viewpage. php?page_id=104 (21.05.2012).