Podstawy edukacji. Podejście interdyscyplinarne
https://doi.org/10.16926/pe.2018.11.01
Pdf

Bibliografia

Benedykt XVI. (2017). O wierze, rozumie i uniwersytecie, Ratyzbona 12 września 2006 (s. 27–49). W: Benedykt XVI. Poznanie prawdy. Wykłady papieskie. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Jabłońska-Hood, J. (2016). Integracja pojęciowa jako fundamentalny mechanizm kreatywności ludzkiej w języku. O wykorzystaniu teorii amalgamatów w analizie humoru angielskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, 34 (1), 155–170. http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.1.155.

Fauconnier, G., Turner, M. (2002). The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities. New York: Basic Books.

Fauconnier, G. Turner, M. (2008). Rethinking Metaphor (s. 53–66). W: R. Gibbs (red.), Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. New York: Cambridge University Press.

Ledformd H., How to solve the world’s biggest problems. Nature Volume, 525, 308–311, 17.09.2015 r. http://dx.doi.org/10.1038/525308a.

Mazur, K. (2016). Bez universitas nie ma uniwersytetu. Pressje, 45, 18–25.

Opozda, D. (2014). Interdyscyplinarność i intradyscyplinarność w pedagogice rodziny. Pedagogia Christiana, 2/34, 169–182. http://dx.doi.org/10.12775/ PCh.2014.029.