Integracja technologii informacyjnych z procesem kształcenia

Abstrakt

Technologia informacyjna to nauka, która zajmuje się technicznymi sposobami wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji w celu ich praktycznego stosowania w różnych obszarach działalności człowieka. Komputery i technologie są obecnie wykorzystywane w większości dyscyplin występujących w edukacji. Poza kształceniem w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w dziedzinach nauczania, technologie mogą być stosowane także jako pomoc, po którą powinni sięgać nauczyciel, student i uczeń. Te nowe pomoce mogą w znacznym stopniu polepszyć, usprawnić i wzbogacić uczenie się i nauczanie. Chodzi o to, aby dokonała się pełna integracja technologii informacyjnych z treściami i metodami procesu kształcenia.

Pdf

Bibliografia

eMPe (2008). Hybrydowe nauczanie. http://www.edunews.pl/index.php?option= com_content &task =view&id=304 &Itemid=13 (20.12.2008).

Helenowska-Peschke, M. (2009). Kształcenie hybrydowe – wykorzystanie e-podręczników w dydaktyce na poziomie akademickim. http://www.ap.krakow.pl/ptn/ ref2008/helenow.pdf (8.01.2008).

Kakolewicz, M., (2003). Komputery w szkole… i co dalej. Komunikacja Medialna, 4.

Kosewski, M. (2001). Wolność słowa w Internecie. http://www.wsp.krakow.pl/ptn/ str1.html (31.01.2001).

Morbitzer, J. (2002). Pedagogiczne aspekty multimediów. Kraków.

Ordon, U. (2004). Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych. Warszawa.

Pluta-Olearnik, M. (2008). Koncepcja life long learning – wyzwanie dla kształcenia na poziomie wyższym. http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/referaty/333. pdf (20.12.2008).

Polak, M. (2008a). E-szajs E-learning. http://www.edunews.pl/index.php?option= com_content& task=view&Itemid =1&id=521 (2.01.2009).

Polak, M. (2008b). Internet najważniejszą pomocą w nauce. http://www.edunews.pl/ index.php?option=com_content& task=view&Itemid=1&id=525 (8.01.2009).

Polak, M. (2008c). Sto najważniejszych narzędzi nowoczesnej edukacji 2008. http:// www.edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=593& ltemid=1 (2.01.2009).

Ribicki. P. (2008). Technologia informacyjna w edukacji. http://psp3.w.interia.pl (10.12.2003).

Siemieniecki, B. (1999). Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych. Toruń.

Stachowiak, B. (2002). Edukacja informatyczna w szkole: raport z badań. Toruń.

Szwarc-Adamiuk, A. (2006). Nowoczesne technologie w procesie kształcenia. Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Poznań.

Zalewska-Bujak, M. (2005). Technologia informacyjna w edukacji – zagrożenia. W: R. Gmoch, A. Krasnodębska (red.). Kompetencje zawodowe nauczycieli i jakość kształcenia w dobie przemian edukacyjnych. Opole.

Zaczyński, W. P. (2001). Wartość dydaktyczna internetowej informacji. http://www. wsp.krakow. pl/PI-win/ptnJref/zaczynski.htm (8.01.2009).

Zarębska-Piotrowska, D. (2001). Nowe formy patologii społecznej i uzależnień a informatyzacja życia. http://www.wsp.krakow.pl/ptn/strl.html (31.01.2001).

http://delicious.com/empe (20.12.2008).

http://www.docs.google.com/Present?docid=ajh7p8hhqfv5_1122cjxsh6dj&skip auth=true (02.01.2009).

http://www.edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=567& Itemid=21 (28.12.2008).