Transgresje w biograficznych doświadczeniach wybitnych pedagogów – Marii Montessori i Janusza Korczaka
Pdf

Słowa kluczowe

transgresje
biograficzne doświadczenie
motywacja hubrystyczna
pedagog

Abstrakt

Transgresje to czynności innowacyjne i twórcze. Pozwalają człowiekowi wychodzić poza granice dotychczasowego funkcjonowania, a więc zdobywać nowe obszary działania lub tworzyć nowe wartości. Motywacją specyficzną dla transgresji jest motywacja hubrystyczna. Artykuł analizuje doświadczenia biograficzne wybitnych pedagogów – Marii Montessori i Janusza Korczaka. Maria Montessori to włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania i pedagogiki Montessori, opartej na potrzebach dziecka. Transgresyjna biografia Janusza Korczaka dotyczy lekarza, pedagoga, pisarza, publicysty, wizjonera. Biografie zawierają różne przestrzenie działań transgresyjnych: osobistych, zawodowych, społecznych, twórczych, literackich. Odnoszą się one koncepcji wychowania, metod pracy pedagogicznej z dzieckiem. Biografie ukazują dokonania wybitnych pedagogów zawierające nieprzemijające wartości.

Pdf

Bibliografia

Czermiński, A. (1962). Kim był ten człowiek. Stolica, 45.

Dębnicki, K. (1985). Korczak z bliska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Falkowska, M. (1989). Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Falkowska, M. (1983). Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka: Nowe źródła. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Falkowska, M. (1989). Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Gałdowa, A. (2000). Powszechność i wyjątek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Helling, I.K. (1990). Metoda badań biograficznych. W: J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa: PWN.

Kalendarium życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka (1978). Warszawa: WSiP.

Korczak, J. (1957). Wybór pism pedagogicznych. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Tomy: 1, 2, h.

Korczak, J. (1978a). Pisma wybrane. Warszawa: Nasza Księgarnia. Tomy: 1–4.

Korczak, J. (1978b). Prawo dziecka do szacunku. W: S. Wołoszyn, Korczak. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Korczak, J. (1978c). Król Maciuś Pierwszy. il. (kolor.) Waldemar Andrzejewski; wstęp Igor Newerly. Wyd. 7. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Korczak, J. (1979). Pisma wybrane. T. 4. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Korczak, J. (1993a). Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Dzieła. T. 7. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona.

Korczak, J. (1993b). Jak kochać dziecko. Internat. Dzieła. T. 7. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona.

Korczak, J. (2012). Pamiętnik i inne pisma z getta. Warszawa: WAB.

Kozielecki, J. (1984). Potrzeba hubrystyczna a działania transgresyjne. Przegląd Psychologiczny, 2, s. 321–335.

Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka. Warszawa: PWN. Kozielecki, J. (1997). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kozielecki, J. (2001). Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kozielecki, J. (2004). Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kozielecki, J. (2006). Psychologia nadziei. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kozielecki, J. (2009). Psychotransgresjonizm – zarys nowego paradygmatu. W: J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii. Psychologia XXI wieku. Gdańsk: GWP.

Kucha, R. (2005) Pedagogika Marii Montessori i jej ranga w świecie. W: S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka: szanse i zagrożenia. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kramer, R. (1988). Maria Montessori: A Biography. Reading, Westview Press.

Lalak, D. (2010). Życie jako biografia – podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Łatacz, E. (1996). Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w Polsce do roku 1939. Łódź: Wyd. UŁ.

Maslow, A.H. (1986). W stronę psychologii istnienia. Warszawa – Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Maslow, A.H. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Maslow, A.H. (2004). W stronę psychologii istnienia. Warszawa – Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Matyjas B. (1994). Poglądy pedagogiczne Marii Montessori. W: S. Guz (red.), Metoda Marii Montessori – historia i współczesność. Materiały z Międzynarodowej Konferencji 25–26.11.1993. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Miksza, M. (1995). Miejsce Marii Montessori (1870–1952) w klasyfikacjach prądów, kierunków i ruchów pedagogicznych. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii. Łódź – Kraków: Impuls.

Miksza M., (1998). Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Kraków: Impuls.

Montessori M. (2005). Domy dziecięce. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Montessori M. (2014). Odkrycie dziecka. Łódź: Wydawnictwo Palatum.

Mortkowicz-Olczakowa, H. (1978). Janusz Korczak. Warszawa: Czytelnik.

Rogers, C.A. (2002). O stawaniu się osobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Szlązakowa, A. (1978). Janusz Korczak. Warszawa: WSiP.

Urbaniak-Zając, D. (2011). Biograficzna perspektywa badawcza. W: E. Dubas, W. Świtalski (red.), Uczenie się z (własnej) biografii. Łódź: Wydawnictwo UŁ.