Globalizacja przestrzeni komunikacyjnej. Między dialogiem a chaosem
Pdf

Słowa kluczowe

dialog
chaos komunikacyjny
edukacja

Abstrakt

Celem artykułu jest refleksja nad metodologiczną i merytoryczną przydatnością określenia „dialog” jako pojęcia istotnego dla współczesnej humanistyki. Chcemy dokonać próby odpowiedzi na pytanie, czy za pomocą pojęcia dialogu jesteśmy w stanie uchwycić zjawiska zachodzące w przestrzeni komunikatów międzyludzkich. Być może pojęcie to nie wyczerpuje bogactwa treści współczesnej rzeczywistości, dewaluując swą naukową wartość? Ponadto, autora interesuje pytanie, czy dialog jako problem filozoficzny wciąż pozostaje aktualny? Pytanie jest o tyle zasadne, że współcześni badacze opisujący aktualną przestrzeń komunikacyjną, zamiast pojęciem dialogu coraz chętniej posługują się określeniami: relacja, interakcja czy komunikacja. Czy terminy te faktycznie odsłaniają więcej niż pojęcie „dialog”?

https://doi.org/10.16926/pe.2015.08.06
Pdf

Bibliografia

Abu-Lughod, J.L. (2005). Comparing Chicago, New York and Los Angeles: Testing Some World Cities Hypotheses. In: P.L. Knox, P.J. Taylor (ed.), World Cities in a World-System. Cambridge University Press.

Austin, J.L. (1993). Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne. (B. Chwedeńczuk, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Bruce, S. (2006). Fundamentalizm. (S. Królak, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo SIC.

Burszta, W.J. (2008). Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia. Warszawa: Wydawnictwo PIW.

Calhoun, C. (1991). Indirect Relationships and Imagined Communities: Largescale Social Integriation and the Transformation of Everyday Life. In: P. Bourdieu, J.S. Coleman (ed.), Social Theory for a Changing Society. Boulder CO: Westview Press, Russel Sage Foundation.

Goffman, E. (1981). Człowiek w teatrze życia codziennego. (H. i P. Śpiewakowie, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Hannerz, U. (2006). Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca. (K. Franek, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Narecki, K. (1999). Logos we wczesnej myśli greckiej. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Robertson, R. (1992). Globalization. Social Theory and Global Culture. London: Newbury Park Sage.

Rothenbuhler, E.W. (2003). Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej. (J. Barański, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sassen, S. (2007). Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy. (J. Tegnerowicz, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sennett, R. (2006). Korozja charakteru. (J. Dzierzgowski, Ł. Mikołajewski, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo MUZA.

Sennett, R. (2009). Upadek człowieka publicznego. (H. Jankowska, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo MUZA.

Znaniecki, F. (2011). Relacje społeczne i role społeczne. Niedokończona socjologia systematyczna. (E. Hałas, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Virilio, P. (2008). Prędkość i polityka. (S. Królak, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo SIC.