Chaos i porządek w przestrzeni szkoły
Pdf

Słowa kluczowe

chaos
porządek
nieporządek
porządek klasowy

Abstrakt

Podejmując się próby rozpoznawania chaosu i porządku na gruncie edukacji, pragnęłam dowieść, że oba te pojęcia są immanentnie w nią wpisane. W szerszym kontekście edukacyjnym starałam się pokazać chaos i porządek w sensie prawnym. Przyjęłam konwencję opisu porządku prawnego, który to porządek może doprowadzić do chaosu organizacyjnego, a ten może z kolei okazać się niebezpieczny dla funkcjonowania placówek oświatowych. W przestrzeni sytuacji szkolnej wyartykułowałam sytuację odwrotną, dowodząc, że z chaosu naturalnego można skutecznie przejść do porządku klasowego, który jest warunkiem dyscypliny i ładu na lekcji. Wreszcie w płaszczyźnie procesu nauczania skupiłam się na chaosie, dowodząc, że nie zawsze jest on synonimem nieporządku, ma też wartość porządkującą, organizującą dydaktykę wokół twórczej myśli.

https://doi.org/10.16926/pe.2015.08.08
Pdf

Bibliografia

Arends, R.I. (1994). Uczymy się nauczać. (K. Kruszewski, tłum.). Warszawa.

Bajkowski, T., Sawicki, K. (red.). (2001). Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Wyzwania dla edukacji XXI wieku. Białystok.

Banathy, B.H. (1994). Projektowanie systemów edukacji. Podróże w przyszłości. Wrocław.

Dudzikowa, D., Czerepaniak-Walczak, M. (red.). (2010). Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty, t. 3, t. 5. Gdańsk.

Dyczkowski, A. (red.). (1998). Nowy leksykon PWN. Warszawa.

Empacher, A.B., Sęp, Z., Żakowska, A., Żakowski, W. (red.). (1967). Mały słownik matematyczny. Warszawa.

Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa.

Kotomska, M. (2000). Czy pedagogów zastąpią ochroniarze? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9.

Popek, S., Winiarz, A. (red.). (2009). Nauczyciel. Zawód. Powołanie. Pasja. Lublin.

Robertson, J. (1998). Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie. Warszawa.

Skorupka, S., Auderska, H., Łempicka, Z. (red.). (1968). Mały słownik języka polskiego. Warszawa.

Tuohy, D. (2002). Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi. Warszawa.

Dz. U., poz. 803.

Dz. U. 1996, nr 67, poz. 329, z późn. zm.

Dz. U. 2012, poz. 204.

Dz. U. 2012, poz. 752.

Dz. U. 2012, poz. 1538.

Dz. U. 2013, poz. 393.

Dz. U. 2013, poz. 520.