Rola i wartości nauki języków obcych we współczesnym świecie

Abstrakt

Niniejszy artykuł omawia problem nauki języków obcych w nowoczesnym świecie. Zwraca uwagę na realizację głównych zasad procesu pedagogicznego w nauczaniu języków obcych oraz na wartości pedagogiczne, do jakich powinno się odnosić w nauczaniu języków obcych. Tekst ponadto charakteryzuje, jak przez nauczanie różnych aspektów języka (gramatyka, słownictwo, fonetyka, czytanie i tłumaczenie) realizowane są zasady i wartości procesu pedagogicznego. Artykuł powstał na podstawie jedenastoletnich doświadczeń autorki, która jest wykładowcą na Wydziale Filologii Angielskiej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

Pdf (English)

Bibliografia

Carnegie, D. (1981). How to Win Friends and Influence People. New York.

Crystal, D. (2003). English as a Global Language. Cambridge.

Dooley, J., Evans, V. (1999), Grammar Way. Part 4. Newbury.

Sakalova, Y. (2012). Methodological Concepts and Research Methods Used in Foreign Language Teaching. In: A. Gofron, A. Kozerska (red.). Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne. T. 5. Kraków.

http://en.wikipedia.org/wiki/English_language (18.04.2013).