Trendy cywilizacyjne wobec homoseksualizmu w kontekście koncepcji człowieka
Pdf

Słowa kluczowe

homoseksualizm
koncepcje człowieka
psychoterapia

Abstrakt

Tekst prezentuje rozważania o homoseksualizmie, którego status jest na nowo definiowany przez współczesne społeczeństwa. Przedstawiono podstawowe aspekty etiologiczne homoseksualizmu w postaci modelu uwarunkowań biologicznych i modelu psychologiczno-środowiskowego. Opis tych modeli powiązano z refleksją antropologiczną o człowieku, rzadko podejmowaną bezpośrednio w rozważaniach poświęconych homoseksualizmowi. Wskazano na dwie różne koncepcje antropologiczne łączące się z modelami etiologicznymi: ujęcie mechanistyczno-redukcjonistyczne wydaje się dominować w postrzegania homoseksualizmu przez pryzmat czynników biologicznych, a ujęcie osobowe (V.E. Frankl) wiąże się z modelem określonym jako psychologiczno-środowiskowy. Ostatnia część tekstu zawiera rozważania nad prawem jednostki do zmiany orientacji seksualnej i niebezpieczeństwa ograniczenia swobody prowadzenia psychoterapii, które wynikają z lansowania tzw. terapii afirmatywnej.

Pdf

Bibliografia

Aardweg, G.J.M. van der (2007). Walka o normalność. Przewodnik do (auto)terapii homoseksualizmu. K. Górska-Łazarz (tłum.). Warszawa.

Allen, L.S., Gorski, R.A. (1992). Sexual Orientation and the Size of the Anterior Commissure in the Human Brain. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 89.

Bearman, P.S., Brückner, H. (2002). Opposite-Sex Twins and Adolescent Same-Sex Attraction. American Journal of Sociology, 107(5).

Bogaert, A.F., Hersberger, S. (1999). The Relation between Sexual Orientation and Penile Size. Archives of Sexual Behavior, 28.

Catholic Medical Association. (2004). Homoseksualizm i nadzieja. M. Giertych (tłum.). Kraków.

Cohen, R. (2002). Wyjść na prostą. A. Jankowiak (tłum.). Kraków.

Frankl, V.E. (1971). Homo patiens. R. Czarnecki, J. Morawski (tłum). Warszawa.

Hall, J.A., Kimura, D. (1993). Homosexuality and Circadian Rhythms. Neuropsychopharmacology. Supplement Abstracts, 9.

Hamer, D., Hu, S., Magnuson, V., Hu, A., Pattatucci, A. (1993). A Linkage between DNA Markers on the X Chromosome and Male Sexual Orientation. Science, 261.

Hamer, D., Copeland, P. (1999). Geny a charakter. J. Suchecki (tłum.). Warszawa.

Kacprzak, M. (2012). Pułapki poprawności politycznej. Radzymin.

Kimura, D. (2006). Płeć i poznanie. M. Kamińska (tłum.). Warszawa.

Kądzielawa, D. (2000). Neuropsychologia kliniczna: charakterystyka dyscypliny. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3. Gdańsk.

Kostrzewa, I. [2007]. Fakty przeciwko mitom o lesbijkach i gejach. [b.m.].

Kuby, G. (2013). Globalna rewolucja seksualna. D. Jankowska, J. Serafin (tłum.). Kraków.

Lalumiere, M.L., Blanchard, R., Zucker, K.J. (2000). Sexual Orientation and Handedness in Men and Women: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 126.

LeVay, S. (1991). A Difference in Hypothalamic Structure between Heterosexual and Homosexual Men. Science, 258.

Lew-Starowicz, Z., Lew-Starowicz, M. (1999). Homoseksualizm. Warszawa.

Manning, J.T., Scutt, D., Wilson, J., Lewis-Jones, D.I. (1998). The Ratio of 2 to 4 Digit Length: A Predictor of Sperm Numbers and Concentrations of Testosterone, Luitenzing Hormone and Oestrogen. Human Reproduction, 13.

Margasiński, A. (2010). Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu. Kraków.

Margasiński, A. (2012). Stereotyp homofobii – nowy element politycznej poprawności? Kultura i Edukacja, 2.

Medinger, A. (2005). Podróż ku pełni męskości. A. Kowalczyk (tłum.). Poznań.

Nicolosi, J., Byrd, A., Potts, R. (1998). Towards the Ethical and Effective Treatment of Homosexuality. Encino, CA.

Nimmons, D. (1994). Sex and the Brain. Discover, 15(3).

Oko, D. (2012). Z papieżem przeciwko homoherezji. Fronda, 63.

Rahman, Q., Wilson, G.D. (2003). Born Gay? The Psychobiology of Human Sexual Orientation. Personality and Individual Differences, 34.

Rahman, Q., Silber, K. (2000). Sexual Orientation and the Sleep Walking Cycle. Archives of Sexual Behavior, 29.

Safron, A., Barch, B., Bailey, J.M., Gitelman, D.R., Parrish, T.B., Reber, P.J. (2007). Neural Correlates of Sexual Arousal in Homosexual and Heterosexual Men. Behavioral Neuroscience, 121.

Satinover, J. (1996). Homosexuality and the Politics of Truth. Grand Rapids, MI.

Throckmorton, W. (1996). Efforts to Modify Sexual Orientation: A Review of Outcome Literature and Ethical Issues. Journal of Mental Health and Counseling, 20(4).

Thurman, D. (2008). The APA’s Pro-Gay „River of Denial”, www.narth. org/docs/thurman.htlm (10.12.2012).

Wallace, J. (1989). Alkoholizm. Nowe spojrzenie na chorobę. M. Felicka-Waksmundzka (tłum.). Warszawa.

Walsh, K., Darby, D. (2008). Neuropsychologia kliniczna Walsha. B. Mroziak (tłum.). Gdańsk.