Rozważania nad analizą podejścia do systemu edukacji przez Nową Partię Pracy. Polityka oświatowa Anglii a system dydaktyczny

Abstrakt

Artykuł dotyczy próby zredukowania nierówności w zakresie osiągnięć edukacyjnych na etapie nauczania obowiązkowego, ale i dalszego, przez Nową Partię Pracy. Autorka skupia się na rządach T. Blaira, ale ujmuje także krótko pierwsze lata rządów G. Browna. Koncentruje się na ujęciu finansowym i wprowadzanych na tym polu nowych rozwiązaniach pomocowych. Podkreśla, że najwięcej zyskały dzieci z rodzin niepełnych, gdyż Partia Pracy za element wyjściowy do zmian uznała wyniki wcześniejszych badań, które udowadniały, iż dzieci żyjące w biedzie cechuje niska samoocena oraz są niejako z góry skazane na niepowodzenia szkolne, a później w środowisku pracy, i ogólnie należą do grupy o zwiększonym prawdopodobieństwie szeroko rozumianego niepowodzenia życiowego. Artykuł przedstawia podejście laburzystów do likwidacji biedy przez duże zmiany w systemie edukacyjnym, m.in. wprowadzenie programu wczesnego wspomagania i tworzenie centrów wczesnego doskonalenia. Artykuł zwraca uwagę na przekładanie się tych poczynań na ewentualne zmiany w samej polityce oświatowej i wskazuje na wiele problemów dotyczących ingerencji władz centralnych w proces dydaktyczny, np. postrzeganie wyników egzaminów przez pedagogów i rodziców/opiekunów.

Pdf

Bibliografia

Brown, G. (2007). Leadership acceptance speech. Manchester, 23.06.

DCSF. (2004). Statistical First Release, 04.

DCSF. (2005a). Statistics of Education: Trends in Attainment Gaps.

DCSF. (2005b). Youth Cohort Study, 04.

DCSF. (2007). Statistical First Release, 38.

DCSF. (2008). Statistical First Release, 23.

Donovan, N., Halpern, D. (2002). Life Satisfaction: The State of Knowledge and Implications for Government. Londyn.

DWP. (2004). Households Below Average Income 1994/95 – 2002/03. Leeds.

Ermisch, J., Francesconi, M., Pevalin, D.J. (2001). Outcomes for Chidren of Poverty. DWP Research Report, 158.

Hills, J., Sefton, T., Stewart, K. (red.) (2009). Towards a More Equal Society? Poverty, inequality and policy since 1997. Bristol.

HM Treasury’s Public Expenditure Statistical Analyses (2008).

Hobcraft, J. (1998). Intergenerational and Life-Course Transmission of Social Exclusion: Infl uences of Childhood Poverty, Family Disruption, and Contact with the Police. CASE Paper, 15.

Lupton, R., Heath, N., Salter, E. (2009). Education: New Labour’s top priority. W: J. Hills, T. Sefton, K. Stewart (red.), Towards a More Equal Society? Poverty, Inequality and Policy since 1997. Bristol.

NAO (2006). Department for Work and Pensions Resource Accounts 2005–2006; www. nao.org.uk/publications/0506/dwp_resource_accounts_2005-06.aspx.

OECD (2007). Education at a Glance. Paryż.

Waldfogel, J. (1998). Early Childhood Interventions and Outcomes. Londyn. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/8182391.stm.

http://www.bbc.co.uk/news/10802142.

http://www.bbc.co.uk/news/education-10842728.

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090024_en_1.