Człowiek i Dzieło Profesor Władysław Piotr Zaczyński

Abstrakt

Brak

Pdf

Bibliografia

Łęski, Z. (2010). Nauczyciel – komputer – uczeń. W poszukiwaniu optymalnych relacji. Niepublikowana praca doktorska. Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny.

Pluta, A. (1989). Edukacja – światopogląd – dydaktyka (refleksje związane z lekturą książki W.P. Zaczyńskiego Metodologiczna tożsamość dydaktyki). Ruch Pedagogiczny, 4.

Scheler, M. (1987). O istocie filozofii i moralnym warunku poznania filozoficznego. A. Węgrzecki (tłum.). W: M. Scheler. Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Warszawa.

Zaczyński, W.P. (1967). Rozwój metody eksperymentalnej i jej zastosowanie w dydaktyce. Warszawa.

Zaczyński, W.P. (1982). Metodologia badań własnego nauczycielskiego warsztatu pracy. Dydaktyka Szkoły Wyższej, 2.

Zaczyński, W.P. (1983). Metodologia gromadzenia i analizy doświadczeń pedagogicznych. Kwartalnik Pedagogiczny, 1.

Zaczyński, W.P. (1984a). Kształcenie nauczycieli w świetle zadań stawianych szkole w cywilizacji naukowo-technicznej. Ruch Pedagogiczny, 1.

Zaczyński, W.P. (1984b). Sposoby rozumienia obecności nauki w działaniach pedagogicznych. Ruch Pedagogiczny, 4.

Zaczyński, W.P. (1988). Metodologiczna tożsamość dydaktyki. Warszawa.

Zaczyński, W.P. (1990a). Naiwno-przedmiotowe spojrzenie na metodologię dydaktyki. Ruch Pedagogiczny, 1–2.

Zaczyński, W.P. (1990b). Uczenie się przez przeżywanie. Warszawa.

Zaczyński, W.P. (1993). Autonomia i podwładność nauczyciela. W: A.A. Kotusiewicz, H. Kwiatkowska, W.P. Zaczyński (red.). Pedeutologia, badania i koncepcje metodologiczne. Warszawa.

Zaczyński, W.P. (2010). Nauczyciel w świetle antropologii technologicznej. http:// www.zbigniewleski.net/uploads/teskty/Zaczynski-nauczyciel.htm.