Dylematy dydaktyki historycznie ugruntowane i współczesne z nimi kłopoty

Abstrakt

Tekst przedstawia zwięźle dwie grupy dylematów dotyczących szkolnej edukacji. Pierwsza grupa dotyczy relacji między wiedzą dydaktyczną a myśleniem nauczycieli. Autor wskazuje na bariery utrudniające przenikanie tej wiedzy do myślenia nauczycieli i codziennej szkolnej praktyki. W konsekwencji dochodzi do pytania o warunki legitymizacji wiedzy dydaktycznej. Druga grupa dylematów wiąże się z historycznie ugruntowanymi poglądami na naturę człowieka i ich wpływem na myślenie o szkole i edukacji.

Pdf

Bibliografia

Mieszalski, S. (1997). O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej. Warszawa.

Mieszalski, S. (2000). Aktywizować uczniów – co to znaczy? W: K. Kruszewski (red.). Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Warszawa.

Mieszalski, S. (2002). Uwięzić dydaktykę – czyli o pewnym modelu jej rozwoju. Kwartalnik Pedagogiczny, 2(184).

Okoń, W. (1987). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa.

Pinker, S. (2005). Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. A. Nowak (tłum.). Gdańsk.