Szkolna edukacja wobec otaczającej ucznia rzeczywistości a tożsamość szkoły

Abstrakt

Szkolny program i panujące w szkole zasady rzutują na specyficzny stosunek szkoły do codziennej, otaczającej ją rzeczywistości. Szkoła ogranicza poznawanie do wymaganego obszaru i często oddziela je od działań wymaganych przez codzienne życie. Konsekwencją programowego oddzielenia szkół od praktycznych potrzeb codzienności jest to, że szkolna edukacja nie sprzyja bezpośrednim i naturalnym relacjom młodych ludzi ze społeczną i kulturową rzeczywistością. Nie dość że ogranicza te relacje do wyznaczonego strumienia, to przyczynia się również do tego, że odbywają się one za pośrednictwem narzuconych symboli i abstrakcji. Co więcej, szkoła tworzy specyficzne warunki do uczenia się i zamyka uczniów w dziwnym środowisku, które często ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Dlaczego szkoła ma taki stosunek do rzeczywistości? Jakie funkcje nakazują jej kształcić uczniów w izolacji od codziennego życia i kierować ich uwagę na zagadnienia uniwersalne, angażujące często abstrakcje i symbole? Artykuł rozważa te kwestie w dwóch perspektywach: ewolucyjnej i kulturowej

Pdf

Bibliografia

Autio, T. (2003). Postmodern Paradoxes in Finland. The Confinements of rationality in Curriculum Studies. W: W. F. Pinar (red.). Interantional Handbook of Curriculum Research. Mahwah, N. J.

Bruner, J. S. (1978). Poza dostarczone informacje: studia z psychologii poznawania. B. Mroziak (tłum.). Warszawa.

Dewey, J. (1972). Demokracja i wychowanie: wstęp do filozofii wychowania. Z. Doroszowa (tłum.). Wrocław.

Foley, R. (2001). Zanim człowiek stał się człowiekiem. K. Sabath (tłum.). Warszawa.

Husén, T. (1979). The School in Question. A Comparative Study of School and its Future in Western Society. Oxford.

Kunicki-Goldfinger, W. (1993). Znikąd donikąd. Warszawa.

Ornstein, A. C., Hunkins, F. P. (1998). Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka. K. Kruszewski (tłum.). Warszawa.

Tomasello, M. (2002). Kulturowe źródła ludzkiego poznawania. J. Rączaszek (tłum.). Warszawa.