II Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana” w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Główne wątki dyskusyjne

Abstrakt

Niniejszy tekst jest sprawozdaniem z dyskusji naukowych towarzyszących seminarium. Autor przedstawił najważniejsze wątki dyskusyjne oraz podjął próbę podsumowania spotkania pedagogów w częstochowskiej akademii.

Pdf