W odkrywaniu głębszego znaczenia My: „Original Play”™ („Pierwotna Zabawa”) oraz Tożsamość w Teorii i Praktyce Edukacyjnej

Abstrakt

Wielu naukowców i uczonych uznaje fakt istnienia w życiu ciągłego wzorca jedności, nie wiedzą oni jednak, w jaki sposób można go rozwijać lub praktykować. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie przeniesienia paradygmatu behawioralnego z kultury wykluczenia do świata przynależności. „Orginal Play – Pierwotna Zabawa” stanowi wysoko zaawansowany system neurologicznego poznania zakodowany w dzieciach, który jest w stanie odkryć wzorce uprzejmości w innych, stwarzając tym samym poczucie przynależności. Na podstawie zaprezentowanych w niniejszym artykule zabaw z dziećmi możliwe jest stworzenie obrazu wzorca uprzejmości zawartego w „pierwotnej zabawie” dzieci, który przekracza kategorie socjalne, medyczne czy kulturowe. Przykłady przekonują bardziej niż słowa. „Original Play” wprowadza i podtrzymuje poczucie bezpieczeństwa, które wpływa na prawidłowy rozwój procesów poznawczych; tworzy wzorzec przynależności dla dzieci specjalnej troski oraz dzieci pochodzących z różnych kultur; rozwija alternatywny wzorzec aktywności fizycznej, który zmniejsza oraz zastępuje zjawisko znęcania się nad młodszymi i słabszymi oraz przejawy agresji.

Pdf

Bibliografia

Austin, J. H. (1998). Zen and the Brain. Canbridge.

Bateson, G. (2002). Mind and Nature. New York.

Cahill, T. (1999). The Gifts of the Jews: How a Tribe of Desert Nomads Changed the Way Everyone Thinks and Feels. New York.

Chung-yuan, C. (1963). Creativity and Taoism. New York.

Davidson, R. J., Harrington, A. (eds.) (2002). Visions of Compassion. London.

Goleman, D. (2003). Destructve Emotions. A Dialogue with the Dalai Lama. London.

Goleman, D. (2006). Social Intelligence. New York.

Hanh, T. N. (1991). Peace Is Every Step. The Path of Mindfulness in Everyday Life. New York.

Hayward, J. (1997). Letters To Vanessa. Boston.

Hayward, J. W., Varela, F. J. (2001). Gentle Bridges. Boston.

Laing, R. D. (1967). The Politics of Experience. New York.

Needleman, J., Applebaum, D. (1990). Real Philosophy. London.

Packer, T. (2007). The Silent Question. Boston.

Perry, W. N. (1986). A Treasury of Traditional Wisdom. San Francisco.

Rumi (2003). The Book of Love. San Francisco.

Saint-Exupéry, A. de (1946). Le Petit Prince. Cambridge.

Siegel, D. J. (2007). The Mindful Brain. New York.

Strogatz, S. (2003). Sync. New York.

The Dalai Lama, Chan, V. (2004). The Wisdom of Forgiveness. London.

Tutu, D., Sachs, A. (1997). Some Evidence of Things Seen: Children of South Africa. Rivonia, Republic of South Africa.

Weber, R. (1986). Dialogues with Scientists and Sages. London.

Wilber, K. (2001). No Boundary. Boston.

Zimbardo, P. (2007). The Lucifer Effect. New York.