Czuła dobroć: wzór, który łączy. O roli Original Play® („pierwotnej zabawy”) w edukacji zorientowanej na dziecko

Abstrakt

Dzieci bawią się ze światem żywym, dobrym i świętym. W swej zabawie pierwotnej dzieci przypominają nam, że jedność mieści się w sercu pełnym miłości. W tradycjach ludzkiej mądrości, a od niedawna również w neurologii i neurobiologii leży przekonanie, że poczucie jedności i więzi jest kluczowe dla rozwoju istot ludzkich. Celem niniejszego artykułu jest postawienie tezy, że Original Play® nie tylko uruchamia zasadę dobroci, ale również pokazuje, że można doświadczać jedności, która leży u podstaw wszelkiego życia. W połączeniu z najnowszymi badaniami w neurologii i neurobiologii, z naszymi tradycjami mądrości, rola Original Play® w edukacji skoncentrowanej na dziecku jawi się jako sposób zbliżenia nas do odwiecznego wzorca dobroci obecnego we wszechświecie, który to wzorzec jest optymalnym fundamentem dla edukacji zorientowanej na dziecko.

Pdf

Bibliografia

Atkinson, M.C. (2008). Soul Searching: The Journey of Thomas Merton. Collegeville, MN.

Austin, J. (1998). Zen and the Brain. Cambridge. MA.

Bateson, G. (1979). Mind and Nature: A Necessary Unity. New York: Bantam.

Begley, Sh. (May 4, 2009). Adventures in Good and Evil. Newsweek.

Berry, W. (2003). Citizenship Papers. Washington, DC.

Cahill, Th. (1999). The Gifts of the Jews. New York.

Chopra, D. (1989). Quantum Healing. New York.

Dalai Lama, Chan, V. (2004). The Wisdom of Forgiveness. London.

Davidson, R.J., Harrington, A. (2002). Visions of Compassion. London.

Ferrucci, P. (1990). Inevitable Grace. Los Angeles.

Fox, M. (1981). Whee! We, Wee All the Way Home. Santa Fe, NM.

Goleman, D. (2003). Destructive Emotions. A Dialogue with the Dalai Lama. London.

Goleman, D. (2006). Social Intelligence. New York.

Harrington, A., Zajonc, A. (red.) (2006). The Dalai Lama at MIT. Cambridge, MA.

Hayward, J. (1997). Letters to Vanessa. Boston.

Hayward, J.W., Varela, F.J. (2001). Gentle Bridges: Conversations with the Dalai Lama on the Sciences of the Mind. Boston.

Inchausti, R. (2007). Thomas Merton: On the Vocation of Writing. Boston.

Isaacson, W. (2007). Einstein: His Life and Universe. New York.

Johnson, R.A. (1998). Balancing Heaven and Earth. San Francisco.

Kirschenbaum H., Henderson V. (red.) (1989). Carl Rogers Dialogues. Boston.

Kornfield, J. (2009). The Wise Heart. New York.

Lifton, B.J. (1988). The King of Children: The Life and Death of Janusz Korczak. New York.

Lipton, B. (2005). The Biology of Belief. Santa Rosa, CA.

Newberg, A., Waldman, M.R. (2009). How God Changes Your Brain. New York.

Packer, T. (2007). The Silent Question. Boston.

Pfaff, D.W. (2007). The Neuroscience of Fair Play. New York.

Rivkin, J. (2009). The Empathic Civilization. New York.

Sayama, M. (1986). Samadhi. Albany.

Siegel, D.J. (2007). The Mindful Brain. New York.

Tagore, R. (2008). Sadhana: The Realization of Life. Radford, VA.

Tutu, D. (2010). Made for Goodness. New York.

Weber, R. (1986). Dialogues with Scientists and Sages. London.

Wiesel, E. (1990). Crimes Against Childhood. W: We, The Children. New York.

Wilber, K. (1991). Grace and Grit: Spirituality and Healing in the Life and Death of Treya Killam Wilber. Boston.

Woodruff, J., Woodruff, S.C. (red.) (1992). Conversations with Robert Coles. Jackson, MS.