Zaprogramowani na dobroć: poza porządkiem i chaosem
Pdf (English)

Słowa kluczowe

miłość
dobroć
dzieciństwo
plastyczność neuronów
połączenie

Abstrakt

Zapomnieliśmy, jaka jest zasadnicza natura dzieciństwa. Dorosły nie odkrył jeszcze, że tracąc zdolność zabawy, dojrzałość osiąga ponownie jak „dziecko”. Ono bowiem poddaje się potrzebie nieustępliwego wchodzenia w konflikty, zachłannie i kurczowo próbując zawładnąć światem. Miłość jest fundamentem dla zabawy pierwotnej i dla optymalnego uczenia się. Dziecięca zabawa pierwotna ukazuje, że poczucie dobroci jest jednym z najważniejszych odkryć w naukach neurologicznych; jesteśmy zaprogramowani na połączenie się. Kochający mózg służy jako baza zarówno dla naszego długoterminowego biologicznego przeżycia, jak i dla naszego rozwoju kulturowego. Taki prospołeczny mózg wytwarza inny rodzaj struktur emocjonalnych i alternatywną, bezpieczną fizycznie reakcję, którą odpowiada na świat. Używając tych nowych fizycznych i emocjonalnych umiejętności, stwarzamy odmienny rodzaj relacji międzyludzkich.

https://doi.org/10.16926/pe.2015.08.13
Pdf (English)

Bibliografia

Aron, A.(1997). The experimental Generation of Interpersonal Closeness: A Procedure and Some Preliminary Findings. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 363–377.

Austin, J.H. (1998). Zen and the Brain. Cambridge. MA.: MIT Press.

Berns, G. (2008). Iconoclast. Boston: Harvard Business Press.

Berry, W. (2007). Conversations With Wendell Berry. Jackson: University Press of Mississippi.

Brother Steindl-Rast, D. (2010). Deeper Than words. New York: Image books.

Brown, E. (2012). Exposure to violence in children harms DNA, study says.The Los Angeles Times, April 25.

Buber, M. (1923). I and Thou. Berlin: Shocken. Cole, K.C. (2006).Conversations With The Cosmos. Orlando: Harcourt.

Coleman, B., Green M. & Jalai Al-Din Rumi. (1997). The Iluminated Rumi. New York: Broadway Books.

Davidson, R., Harrington, A. (2002). Visions of Compassion. New York: Oxford University Press.

Gardner, H. (1993). Creating Minds. New York: Basic Books.

Garmezy, N., Rutter, M. (1983). Stress, Coping, and Development in Children. New York: McGraw-Hill.

Goleman, D. (2003). Destructve Emotions. A Dialogue with the Dalai Lama. London: Bloomsbury.

Goleman, D. (2006). Social Intelligence. New York: Bantam.

Iacobini, M. (2009). Mirroring People. London: Picador.

Isaacson, W. (2007). Einstein. New York: Simon & Schuster.

Keller, E.F. (1983). A Feeling for the Organism. The life and work of Barbara McClintock. New York: A.W.H. Freeman/Owl Book.

Kieran, K. & Rodriguez, O. (1976). The Collected Works of St. Teresa of Avila. Washington, D.C.: ICS Publications.

Kornfield, J. (2008). The Wise Heart. New York: Bantam.

Kornfield, J. (2009). The Wise Heart. New York: Bantam Books.

Kristof, N.D. (2008). Terrorism that’s personal. International Herald Tribune. December 1 9, 7.

Lifton, B.J. (1988). The King of Children. New York: American Academy of Pediatrics.

McTaggart, L. (2008). The Field. New York: Harper.

Mother Teresa of Calcutta and Brother Roger of Taize. (1987). Meditations on the Way of The Cross. New York: The Pilgrim Press.

Mother Teresa at 100. Time. (2010). New York: Time/Life Books.

Newberg, A. (2001). Why God Won’t Go Away. New York: Random House.

Pert, C.B. (2006). Everything you need to know to feel Go (o) d. Hay House.

Raghu, R. (2004). Mother Teresa: A Life of Dedication. New York: Harry N. Abrams.

Siegel, D.J. (2007). The Mindful Brain. New York: Norton.

Strogatz, S. Sync.(2003). New York: Hyperion.

The Dalai Lama, Chan V. (2004). The Wisdom of Forgiveness. London: Hodder & Stoughton.

Tutu, Archbishop Desmond. (2010). Made For Goodness. New York: Harper One.

UN Declares 2014 A Devastating Year For Millions of Children. Reuters. http://www.reuters.com/article/us-children-un-idUSKBN0JM19220141208 (August 12, 2014).

Vardey, L. (1995). God In All Worlds. New York: Vintage.

Weber, R. (1986). Dalogues With Scientists and Sages. London: Routledge & Kegan Paul.

L.A.’s War-Weary Children. (2003). Los Angeles Times. August 11.