Karmieni Miłością – Metoda Języka Ojczystego dr. Shinichi Suzuki na przykładzie Szkoły Suzuki w Częstochowie

Abstrakt

Niniejszy artykuł zawiera opis nowatorskiej metody nauki gry na skrzypcach autorstwa dr. Shinichi Suzuki. Zdolności muzyczne nie są wrodzone, lecz można je rozwijać. Prawidłowo kształcone dziecko ma możliwość rozwoju zdolności muzycznych, podobnie jak rozwija swoją zdolność mówienia w języku ojczystym. Pryncypia metody: – każde dziecko może być uczone; – nauka zaczyna się w dniu narodzin; – intuicja jest bardzo ważną podstawą edukacji talentu (minimum słów); – nigdy nie zmuszamy dziecka do ćwiczenia; – talent ludzki buduje się przez ćwiczenie i powtarzanie.

Pdf

Bibliografia

Donaldson, F. (2008). „Orginal Play”TM: podstawa uczenia się i rozwoju dzieci. W: A. Gofron, M. Piasecka (red.). Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna. Częstochowa.

Dryden, G., Vos, J. (2000). Rewolucja w uczeniu. B. Jóźwiak (tłum.). Warszawa – Poznań.

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.) (2005). Pedagogika: podręcznik akademicki. T. III: Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne. Warszawa.

Maas, M. (1998). Uczenie się przez zmysły. E. Grzybowska, Z. Przyrowski, M. Ślifi rska (tłum.). Warszawa.

Masgutova, S., Akhmatova, N. (2005), Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym całego ciała: podejście kinezjologii edukacyjnej. M. Wilczyńska, M. Macińska (tłum.). Warszawa.

Nęcka, E. (1998). Trening twórczości: podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Kraków.

Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa.

Rogowska, M., Krasiejko, I. (2008). Zastosowanie Metody Języka Ojczystego w stymulowaniu rozwoju i terapii dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9.

Rose, C., Dryden, G. (2006). Zabawy fundamentalne. I. Nowak (tłum.). Gdańsk.

Suzuki, S. (2003). Karmieni miłością. Podstawy kształcenia talentu. M. Jakóbczak-Rakowska (tłum.). Warszawa.

Szmidt, K. J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk.

Szurlej, M. (2007). Efekt Tomatisa. Biuletyn „Sensory Integration”.

Śliwerski, B. (2001). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków.

http://www.szkolasuzuki.pl (10.09.2008).