Czasopismo „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” dedykowane jest pedagogom, nauczycielom, psychologom i wszystkim osobom korzystającym z założeń analizy transakcyjnej czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym. Może także stać się inspiracją dla tych, którzy dopiero zetknęli się z koncepcją E. Berne'a, ale zaczynają dostrzegać jej potencjał.

Czasopismo jest w ministerialnym programie "Wsparcie Czasopism Naukowych". Publikowane artykuły otrzymują 20 punktów

Numer 9 (2020)

2020-02-04

W związku z publikacją elektronicznej wersji numeru 8/2019, rozpoczynamy przyjmowanie artykułów do numeru 9 (2020). Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem niniejszej strony w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Edukacyjna Analiza Transakcyjna jest objęta programem Wsparcie Czasopism Naukowych, co zapewnia autorom 20 punktów za publikację. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Redakcją.

Ministerialny Program "Wsparcie dla czasopism naukowych"

2019-03-18

Miło nam poinformować, że Edukacyjna Analiza Transakcyjna uzyskała rekomendację Zespołu doradczego do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" i jest przewidziana do objęcia finansowaniem. Ocena recenzentów dała Czasopismu 95 punktów. Teraz czekamy na przyznanie punktacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nr 8 (2019)

Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 8, rok 2019

Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

Kontakt z Redakcją: educational.ta@ujd.edu.pl

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8

tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19

http://ujd.edu.pl

e-mail: wydawnictwo@ujd.edu.pl

Opublikowane: 2020-02-04

Esej jako forma pisania akademickiego

Olena Medvid, Svitlana Podolkova

215-225

Pozytywna analiza transakcyjna

Jarosław Jagieła

237-245

Wyświetl wszystkie numery
 
ISSN 2299-7466
e-ISSN 2658-1825
 
Prefix DOI: 
10.16926/eat