Bunkier/schron, jako miejsce uczenia się sytuacyjnego na przykładzie eksperymentu ochrony życia w warunkach zagrożenia

Bunkier/schron, jako miejsce uczenia się sytuacyjnego na przykładzie eksperymentu ochrony życia w warunkach zagrożenia

Autor

  • Dorota Anna Siemieniecka UMK Instytut Pedagogiki Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2023.12.14%20

Słowa kluczowe:

warunki bunkrowe eksperyment schron, sytuacyjne uczenie się

Abstrakt

Artykuł opisuje założenia eksperymentu i szkolenia przeprowadzonego na terenie koszar Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (obecnie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości) w Kaliszu. Sześćdziesiąt osób zostało poddanych sytuacji deprywacji bunkrowej przez 12 godzin. Przeprowadzone podczas eksperymentu badania skupiały się na wykorzystaniu bunkrów jako przestrzeni edukacyjnej, w której jednostki uczą się skutecznych strategii ochrony życia w warunkach zagrożenia. Analizy badawcze obejmowały aspekty praktyczne, takie jak fizyczne przygotowanie do sytuacji kryzysowej, oraz psychospołeczne aspekty uczenia się w warunkach stresu. Uczestnicy eksperymentu zostali poddani symulacjom sytuacji kryzysowych. Celem projektu było określenie mechanizmów adaptacji jednostek do sytuacji zagrożenia w kontekście ochrony życia. Schron/bunkier może stanowić przestrzeń wspomagającą sytuacyjne uczenie się, przygotowując jednostki do skutecznego działania w warunkach kryzysowych. W tekście ukazano te elementy teorii i badań z obszaru uczenia się sytuacyjnego, które powinny być uwzględniane w planowaniu dydaktycznym realizacji szkoleń służb prowadzonych w bunkrach/schronach.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bąkowska, E. (2022, December 9). 60 osób zamkniętych w schronie przeciw-lotniczym w Kaliszu. Polska Agencja Prasowa; https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1503275%2C60-osob-zamknelo-sie-w-schronie-przeciwlotniczym-w-kaliszu.html (Accessed: Ja-nuary 5, 2024).

Chang, H.-S., Liao, C.-H. (2014). Planning emergency shelter locations based on evacuation behavior. Natural Hazards, 76(3), 1551–1571; https://doi.org/10.1007/s11069-014-1557-x.

Chen, W., Fang, Y., Zhai, Q., Wang, W., Zhang, Y. (2020). Assessing emergen-cy shelter demand using POI data and evacuation simulation. ISPRS In-ternational Journal of Geo-Information, 9(1), 41; https://doi.org/10.3390/ijgi9010041.

Clancey, W.J. (1995). A tutorial on situated learning. Proceedings of the International Conference on Computers and Education (Taiwan) (J. Self, Red.). Charlottesville, VA: AACE, 49–70; http://methodenpool.uni-koeln.de/situierteslernen/clancey_situated_learning.PDF (Accessed January 5, 2024).

Collins, A. (2006). Cognitive Apprenticeship. In: R.K. Sawyer (Ed.), The Cam-bridge handbook of: The learning sciences (pp. 47–60). Cambridge Uni-versity Press.

Collins, A., Brown, J.S., Newman, S.E. (1988). Cognitive Apprenticeship. Thinking: The Journal of Philosophy for Children, 8(1), 2–10.

Collins, A., Brown, J.S., Holum, A. (1991). Cognitive apprenticeship: Making thinking visible. American Educator, 3, 6–11.

Goel, L., Johnson, N., Junglas, I., Ives, B. (2010). Situated learning: Concep-tualization and measurement. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 8(1), 215–240; https://doi.org/10.1111/j.1540-4609.2009.00252.x.

Hanks, W.F. (1991). Foreword. In: J. Lave, & E. Wenger, Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation (p. 14). New York: Cambridge University Press.

Innowacyjny eksperyment naukowy w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedli-wości (2022, December 12); https://swws.edu.pl/innowacyjny-eksperyment-naukowy-w-szkole-wyzszej-wymiaru-sprawiedliwosci/ (Ac-cessed January 5, 2024)

Kowalczyk, K.A. (2019). Geopolityczne dążenia współczesnej Rosji. Przegląd Geopolityczny, 27, 78–92.

Krawczyk, M.M. (2022). Mapa wojen i konfliktów na świecie. Retrieved from https://wszystkoconajwazniejsze.pl/mateusz-m-krawczyk-mapa-wojen-i-konfliktow-na-swiecie/ (Accessed January 5, 2024).

Lave, J., Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Partic-ipation. Cambridge: Cambridge University Press; http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511815355 (Accessed January 5, 2024).

Łużyński K. (2022, December 12). 60 osób zamkniętych w schronie – ruszył eksperyment SWWS-u! Latarnik kaliski; https://latarnikkaliski.pl/60-osob-zamknietych-w-schronie-ruszyl-eksperyment-swws-u/ (Accessed January 5, 2024).

Mölling, Ch., & Schütz, T. (2023). Preventing the Next War (#EDINA III) | DGAP. (b. d.-b). German Council on Foreign Relations | DGAP; https://dgap.org/en/research/publications/preventing-next-war-edina-iii (Accessed January 5, 2024).

Nagarajan, M., & Shaw, D. (2021). A behavioural simulation study of allocat-ing evacuees to public emergency shelters. International Journal of Disaster Risk Reduction, 55, 102083; https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102083.

Piłat B. (2022, December 10). Spędzili w schronie 12 godzin. Nietypowy eksperyment na kaliskiej uczelni. RMF24 - Najbliżej faktów - Wydarzenia z Polski i Świata; https://www.rmf24.pl/regiony/poznan/news-spedzili-w-schronie-12-godzin-nietypowy-eksperyment-na-kalis,nId,6470476#crp_state=1

Polsat News. (2022, December 10). Zamknęli kilkadziesiąt osób w schronie. Eksperyment uczelni. polsatnews.pl; https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-12-10/kalisz-zamkneli-kilkadziesiat-osob-w-stuletnim-schronie-to-byl-eksperyment/ (Accessed January 5, 2024).

Polska w NATO – ministerstwo spraw zagranicznych – portal gov.pl. (b.d.). Ministerstwo Spraw Zagranicznych; https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-w-nato.

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych, zasad użytkowania, kontroli i ewiden-cjonowania obiektów budowlanych stanowiących obiekty zbiorowej ochrony i służących bezpieczeństwu lub obronności państwa. (b.d.) Re-trieved form https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQrP7dy9GCAxUfZ_EDHX0_B1UQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fpracodawcy.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F04%2FOSR-MSWiA-obiekty-zbiorowej-ochrony.docx&usg=AOvVaw2N5O1lWzML2ChowajUdqSC&opi=89978449 (Accessed January 5, 2024).

Raport PSP dotyczący budowli ochronnych 2023 (2023). Retrieved from https://www.gov.pl/attachment/01b014d1-8f4b-4a5f-9554-2e017e3be7d9 (Accessed January 5, 2024).

Redakcja GazetaPrawna.pl. (2023, April 11). Większość Polaków uważa, że wojna na Ukrainie zagraża ich bezpieczeństwu [SONDAŻ CBOS]. Gazeta-Prawna.pl – biznes, podatki, prawo, finanse, wiadomości, praca; https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8697301,wojna-w-ukrainie-zagrozenie-dla-polski-sondaz-cbos.html (Accessed January 5, 2024).

Samulak-Andrzejczak, E. (2022, December 9). Eksperyment w kaliskim schronie. 60 osób zamknęło się tutaj na 12 godzin. Jak sobie poradzą? ZDJĘCIA. Kępno Nasze Miasto; https://kepno.naszemiasto.pl/eksperyment-w-kaliskim-schronie-60-osob-zamknelo-sie-tutaj/ar/c1-9125587.

Serafin, K. (2011). Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem. Problemy Zarządzania, 9(4), 191.

Siemieniecka D., Majewska K. (2023, in print). Smartphone Loss and the Subjective Stress Levels of Individuals Enclosed in a Threatening Situa-tion – Results of Survey Research conducted in a Shelter, Law, Educa-tion, Security, 121(4).

Siemieniecka, D., Siemieniecki, B. (2019). Teorie kształcenia w świecie cy-frowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Welle, F.H.D. (2023, November 18). NATO kontra Rosja. Za kilka lat Kreml może zaatakować Europę. Rzeczpospolita; https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art39430321-nato-kontra-rosja-za-kilka-lat-kreml-moze-zaatakowac-europe.

Yu, J., Zhang, C., Wen, J., Li, W., Liu, R., Xu, H. (2018). Integrating multi-agent evacuation simulation and multi-criteria evaluation for spatial al-location of urban emergency shelters. International Journal of Geo-graphical Information Science, 32(9), 1884–1910; https://doi.org/10.1080/13658816.2018.1463442.

Zhang, Z., Hu, Y., Lu, W., Cao, W., Gao, X. (2023). Spatial accessibility analy-sis and location optimization of emergency shelters in Deyang. Geomat-ics, Natural Hazards and Risk, 14(1); https://doi.org/10.1080/19475705.2023.2213809.

Zimbardo, P. G., Maslach, C., Haney, C. (2000). Reflections on the Stanford Prison Experiment: Genesis, transformations, consequences. In: T. Blass (Ed.), Obedience to authority: Current perspectives on the Milgram par-adigm (pp. 193–237). Lawrence Erlbaum.

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Siemieniecka, D. A. (2023). Bunkier/schron, jako miejsce uczenia się sytuacyjnego na przykładzie eksperymentu ochrony życia w warunkach zagrożenia . Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (12), 247–264. https://doi.org/10.16926/eat.2023.12.14

Numer

Dział

Raporty z badań
Loading...