Komunikatory w zdalnym kształceniu- wskazania dla praktyki edukacyjnej w sytuacji Koronawirusa COVID-19 – raport z badań pilotażowych

Komunikatory w zdalnym kształceniu- wskazania dla praktyki edukacyjnej w sytuacji Koronawirusa COVID-19 – raport z badań pilotażowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.12

Słowa kluczowe:

komunikatory w edukacji, nowe technologie w nauczaniu, dydaktyka nowych technologii, narzędzia społecznościowe w edukacji, media w edukacji

Abstrakt

W tekście zaprezentowano fragment wyników badań jakościowych zrealizowanych w sytuacji koronawirusa COVID-19 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badaniem jakościowym objęto 50 studentów.  Przedmiotem przedstawionego fragmentu badań była próba określenia sposobów, w jaki studenci korzystają z narzędzi internetowych do celów związanych z nauką w czasie pandemii oraz jakie są oczekiwania studentów w zakresie wykorzystania komunikatorów internetowych w nauczaniu przez wykładowców. Badanie miało na celu diagnozę stanu edukacji zdalnej (w odniesieniu do grupy badanej studentów UMK) i na podstawie analizy danych sformułowanie zaleceń skierowanych do praktyki edukacyjnej. Uzyskane wyniki badań wskazują, że większość studentów wykorzystuje komunikatory do czynności związanych z uczeniem się, zwłaszcza pracy nad wspólnymi projektami, poszukują oni również pomocy w grupie kolegów, wykładowcy zaś rzadko dostrzegają możliwości ich zastosowań w nauczaniu.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Dorota Anna Siemieniecka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierownik Katedry Dydaktyki i Mediów w Instytucie Pedagogiki UMK Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, przez wiele lat była członkinią zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Redaktor naczelna międzynarodowego czasopisma naukowego Cognitive Science - New Media – Education. Członkini sekcji pedagogiki mediów Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania naukowe, działalność badawcza i dydaktyczna koncentrują się na zagadnieniach dydaktyki, twórczości w pedagogice, twórczym nauczaniu, na zastosowaniu nowoczesnych mediów w procesie edukacji, a także na kognitywistycznych aspektach mediów w edukacji. Jest również przewodniczącą komitetu naukowego i organizacyjnego cyklu międzynarodowych konferencji poświęconych problematyce kształcenia w oparciu o nowe technologie (http://www.edukacja.torun.pl/konferencje-i-seminaria/konferencje-organizowane-przez-kdimwe/).

Bibliografia

Czarkowski J.J., Malinowski M., Strzelec M., Tanaś M. (2020) (red.), Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii. Warszawa: Wydawnictwo DIG).

Dąbrowski M., Standardy tworzenia i prowadzenia zajęć online, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/70 Pobrane 17 lipca 2020.

NASK Raport z Badania Nastolatki 3.0 (2017), https://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-%20wybrane%20wyniki%20badań%20ogólnopolskich.pdf Pobrane 17 lipca 2020.

Ostrowicki M., Dydaktyka w środowisku elektronicznym 3D, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/614 Pobrane 17 lipca 2020.

Siemieniecka D., Kwiatkowska W., Majewska K., Skibińska M. (2018). Interactive media in education. W: E.Baron-Polańczyk (red.), ICT in educational design : processes, materials, resources. Vol. 13. s.63-75. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Social Media 2019, https://socialpress.pl/2019/02/ilu-uzytkownikow-korzysta-z-sieci-i-social-media-w-2019-roku Pobrane 17 lipca 2020.

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Siemieniecka, D. A. (2020). Komunikatory w zdalnym kształceniu- wskazania dla praktyki edukacyjnej w sytuacji Koronawirusa COVID-19 – raport z badań pilotażowych. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 189–205. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.12

Numer

Dział

Na pograniczu dziedzin
Loading...