Rozwijanie kreatywności – amerykańskie doświadczenia na podstawie wywiadu z Jennifer Lehe, menedżerem ds. strategii współpracy w Centrum Kreatywności w Muzeum Sztuki w Columbus
Pdf (English)

Słowa kluczowe

kreatywność
ekosystem
rozwój
nauczanie transdyscyplinarne

Abstrakt

W lutym 2016 roku spotkałam się w Columbus Museum of Art (Columbus, Ohio, USA) z Jennifer Lehe – magistrem sztuki i edukacji, która udzieliła mi wywiadu na temat realizacji projektów związanych z kreatywnym myśleniem i działaniem dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia muzealne. Głównym celem działalności Centrum Kreatywności w CMA jest projektowanie „całego ekosystemu” (określenie J. Lehe), czyli takich zadań, które są zbliżone do złożonego procesu twórczego artysty. Centrum Kreatywności buduje swoje projekty na podstawie koncepcji naukowych z zakresu różnorodnej i złożonej kreatywności, która jest podstawą do rozumienia wielokulturowego świata, jego różnic, a także daje podstawy do zbudowania predyspozycji odkrywcy – naukowca, dąży do opisywania nowych komponentów twórczości. Stwarza ekosystem, na który składa się społeczność dzieci, młodzieży, imigrantów, animatorów, naukowców różnych dyscyplin oraz innych osób kreatywnych i niezwiązanych ze sztuką. Tak sprzęgnięte elementy „ekosystemu” kreatywności tworzą komplementarną całość, która jest uruchomiona ku rozwojowi. I tym charakteryzuje się działalność CMA.

https://doi.org/10.16926/pe.2019.12.17
Pdf (English)

Bibliografia

Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie – teorie w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Muszyńska, M. (2005). Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Thinking Like an Artist: An Evolving Rubric for Educators, CMA 2016 – materiały wewnętrzne CMA.