Foreword of the Editor: Fundamentals of Education. What essential questions are we trying to answer nowadays?
pdf (English)

Słowa kluczowe

pedagogika
edukacja
https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.01
pdf (English)

Bibliografia

Attali, J. (2017). Vivement après‐demain. Paris: Pluriel.

Bocheński, J. (1993). Sens życia i inne eseje. Kraków: Wydawnictwo Philed.

Gara, J. (2021). Istnienie i wychowanie. Egzystencjalne inspiracje myślenia i działania pedagogicznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Kozielecki, J. (1995). Koniec wieku nieodpowiedzialności. Eseje humanistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.

Kuhn, T. (2020). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo: Aletheia.

Nancy, J.-L. (2016). Que faire. Paris: Galilée.

Serreau, C. (2022). Le monde qui marchait sur la tête est en train de remettre ses idées a l’endroit. Online: https://www.af-ccc.fr/le-monde-qui-marchait-sur-la-tete/ [dostęp: 31.01.2022].

Witkowski, L. (2007). Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice. T. 3. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Podstawy Edukacji