Peer Learning As One of the Pathways to Educational Equity
pdf (English)

Słowa kluczowe

rówieśnicze uczenie się
edukacja włączająca
tutoring rówieśniczy
uczenie się oparte na współpracy
współpraca

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja peer learning jako strategii wspierającej równościowe podejście w edukacji instytucjonalnej. Peer learning obejmuje procesy uczenia się rówieśników wzajemnie od siebie, w toku interakcji formalnych i nieformalnych, bez znaczącej interwencji nauczyciela. Omówiono w artykule trzy odmiany peer learningu: peer tutoring, cooperative learning i collaborative learning, wskazując na ich zasadnicze elementy i znaczenie dla wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Do najważniejszych atutów peer learning w tym zakresie należy poszerzanie partycypacji i zwiększanie zaangażowania oraz podnoszenie osiągnięć wszystkich uczniów w zróżnicowanej klasie.

https://doi.org/10.16926/pe.2023.16.02
pdf (English)

Bibliografia

Abah, J.A. (2020). An Appeal in the Case Involving Conventional Teaching: Emphasizing the Transformation to Enhanced Conventional Teaching in Mathematics Education. Village Math Educational Review (VER), 1(1), 1–10. https://villagemath.net/journals/ver/v1i1/abah.

Ainscow, M., (2005). Developing an inclusive education system: what are the levers for change? Journal of Educational Change, 6(2), 109–124. http://dx.doi.org/10.1007/s10833-005-1298-4.

Ainscow, M., Miles, S. (2011). Introduction: learning about diversity. In: S. Miles, M. Ainscow (eds.), Responding to diversity in schools. An inquiry-based approach (pp. 1–17). New York: Routledge.

Aronson, E. (1978). The jigsaw classroom. Beverly Hills: Sage.

Bałachowicz, J. (2009). Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.

Bochno, E. (2004). Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Boud, D. (2013). Introduction: making the move to peer learning. In: D. Boud, R. Cohen, J. Sampson (eds.), Peer learning in higher education (pp. 1–20). London and New York: Routledge.

Boud, D., Cohen, R., Sampson, J. (1999). Peer learning and assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 24(4), 413–426.

Bowman-Perrott, L., Davis, H., Vannest, K., Williams, L. (2013). Academic benefits of peer tutoring: A meta-analytic review of single-case research. School Psychology Review, 42, 39–55. http://dx.doi.org/10.1080/02796015.2013.12087490.

Brzezińska, A.I. (2005). Kiedy lider staje się tutorem, a kiedy nauczycielem? Remedium, 11–12, 153–154.

Brzezińska, A.I. (2008). Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się. Forum Dydaktyczne, 5–6, 6–19.

Brzezińska, A.I., Jabłoński, S., Ziółkowska, B. (2014). Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne. Edukacja, 2(127), 37–52.

Christodoulou, D. (2014). Seven myths about education. New York: Routledge.

D’Addio, A.C., April, D., Endrizzi, F., Stipanovic, L. (2020). Inclusion and education: learning from peer. UNESCO.

Damon, W., Phelps, E. (1989). Critical distinctions among three approaches to peer education. International Journal of Educational Research, 13(1), 9–19. https://doi.org/10.1016/0883-0355(89)90013-X.

Darling-Hammond, L. (2017). Teaching for Social Justice: Resources Relationships, and Anti-racist Practice. Multicultural Perspectives, 19(3), 133–138. http://dx.doi.org/10.1080/15210960.2017.1335039.

Dąbrowski M. (2009). Edukacyjna codzienność klasy trzeciej. In: M. Dagiel, M. Żytko (eds.), Nauczyciel kształcenia zintegrowanego 2008 – wiele różnych światów? Raport z badań (pp. 125–176). Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.

De Lisi, R., Golbeck, S.L. (1999). Implication of Piagetian Theory for Peer Learning. In: A.L. O’Donnell, A. King (eds.), Cognitive Perspectives on Peer Learning (pp. 3–38). New York: Routledge.

Democratic and inclusive learning community. Information and teaching materials for teachers and principals. (2021). Strasbourg: Council of Europe.

Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by collaborative learning? Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches. In: P. Dillenbourg (ed.), Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approach (pp. 11–19). Oxford: Elsevier.

Falchicov, N. (2001). Learning Together. Peer tutoring in higher education. London and New York: RoutledgeFalmer.

Ferguson-Patric, K. (2012). Developing an inclusive democratic classroom “in action” through cooperative learning. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED542298.pdf [Retrieved June 28, 2023].

Fisher, D., Frey, N. (2019). Peer Tutoring. Journal of Adolescence & Adult Literacy, 62(5), 583–586.

Galbraith, J., Winterbottom, M. (2011). Peer‐tutoring: what’s in it for the tutor? Educational Studies, 37(3), 321–332. https://doi.org/10.1080/03055698.2010.506330

Gay, G., Kirkland, K. (2003). Developing cultural critical consciousness and self-reflection in preservice teacher education. Theory into Practice, 42(3), 181–187. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4203_3.

Golub, J., NCTE Committee. (1988). Focus on Collaborative Learning: Classroom Practices in Teaching English. Urbana: National Council of Teachers of English Publishing.

Good, T.L., Brophy, J. (1997). Looking in Classrooms. New York: Longman.

Greenwood, C.R. (1990). Teacher-mediated versus peer-mediated instruction: A review of educational advantages and disadvantages. In: H.C. Foot, M.J. Morgan, and R.H. Shute (eds.), Children helping children (pp. 177–205). New York: John Wiley & Sons.

Guðjónsdóttir, H., Óskarsdóttir, E. (2016). Inclusive Education, Pedagogy and Practice. https://www.researchgate.net/publication/318775330_Inclusive_education_pedagogy_and_practice [Retrieved July 13, 2023].

Hill, M.J., Greive, C. (2011). The Potential to Promote Social Cohesion, Self Efficacy and Metacognitive Activity: A Case Study of Cross-Age Peer-Tutoring. TEACH Journal of Christian Education, 5(2), 50–56.

Jacobs, G. (2004). Cooperative Learning: Theory, Principles, and Techniques. https://www.researchgate.net/publication/254097701 [Retrieved July 11, 2023].

Johnson, D., Johnson R.T. (2002). Learning together and alone: Overview and metaanalysis, Asia Pacific Journal of Education, 22, 95–105. https://doi.org/10.1080/0218879020220110.

Johnson, D., Johnson, R. (1994). Learning together and alone. Boston: Allyn & Bacon.

Johnson, D.W., Maruyama, G., Johnson, R., Nelson, D., Skon, L. (1981). Effects of cooperative, competitive, and individualistic goal structures on achievement: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 89(1), 47–62. https://doi.org/10.1037/0033-2909.89.1.47.

Johnson, K.L. (2016). Benefits of Peer Tutoring Students with Disabilities in a Secondary School Setting. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/6235 [Retrieved July 25, 2023].

Kalinowska, M. (2010). Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Klus-Stańska, D. (2000). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 46(1), 21–40.

Leddo, J., Boddu, B., Krishnamurthy, S., Yuan, K., Chippala, S. (2017). The effectiveness of self-directed learning vs. teacher-led learning on gifted and talented vs. non-gifted and talented students. International Journal of Advanced Educational Research, 2(6), 18–21.

Leung, K.C. (2015). Preliminary empirical model of crucial determinants of best practice for peer tutoring on academic achievement. Journal of Educational Psychology, 107, 558–579. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0037698.

Lou, Y., Abrami, P.C., d’Apolloni, S. (2001). Small Group and Individual Learning with Technology: A Meta-Analysis. Review of Educational Research, 71(3), 449–521. https://www.jstor.org/stable/3516005 [Retrieved July 11, 2023].

McAuliffe, T., Dembo, M. (1994). Status Rules of Behavior in Scenarios of Peer Learning. Journal of Educational Psychology, 86(2), 163–172.

McMaster, K.N., Fuchs, D. (2002). Effects of Cooperative Learning on the Academic Achievement of Students with Learning Disabilities: An Update of Tateyama-Sniezek’s Review. Learning Disabilities. Research and Practice, 17(2), 107–117. http://dx.doi.org/10.1111/1540-5826.00037.

Messiou, K. (ed.). (2014). Responding to diversity by engaging with students’ voices: A strategy for teacher development. Guide. European Union Lifelong Learning Programme. Southampton: University of Southampton. https://rehare533167368.files.wordpress.com/2019/05/english_accountsofpractice_respondingtodiversity.pdf [Retrieved July 11, 2023].

Moeyaert, M., Klingbeil, D.A., Turan, M., Rodabaugh, E. (2021). Three-Level Meta-Analysis of Single Case Data Regarding the Effects of Peer Tutoring on Academic and Social-Behavioral Outcomes for At-Risk. Remedial and Special Education, 42(2), 94–106. http://dx.doi.org/10.1177/0741932519855079.

Osguthorpe, R.T., Scruggs, T.E. (1986). Special Education Students as Tutors: A Review and Analysis. Remedial and Special Education, 7(4), 15–25. http://dx.doi.org/10.1177/074193258600700405.

Panitz, T. (1999). Collaborative versus Cooperative Learning: A Comparison of the Two Concepts Which Will Help Us Understand the Underlying Nature of Interactive Learning. http://www.capecod.net/~TPanitz/Tedspage [Retrieved July 11, 2023].

Roscoe, R.D., Chi, M.T. (2004). The Influence of the Tutee in Learning by Peer Tutoring. Presented at the 26th annual conference of the Cognitive Science Society, Chicago. https://escholarship.org/uc/item/3g30r749 [Retrieved August 2, 2023].

Roseth, C., Johnson, D., Johnson, R. (2008). Promoting early adolescents’ achievement and peer relationships: The effects of cooperative, competitive, and individualistic goal structures. Psychological Bulletin, 134(2), 223–246. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.134.2.223.

Sadoń-Osowiecka, T. (2009). Konstruowanie wiedzy geograficznej w klasach gimnazjalnych: możliwości i zaniedbania. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Schwerdt, G., Wuppermann, A. (2011). Is traditional teaching really all that bad? A within-student between-subject approach. Economics of Education Review, 30(2), 365–379. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2010.11.005.

Shamir, A., Lazerovitz, T. (2007). Peer mediation intervention for scaffolding self‐regulated learning among children with learning disabilities. European Journal of Special Needs Education, 22(3), 255–273. http://dx.doi.org/10.1080/

Sheets, R.H. (2009). What Is Diversity Pedagogy? Multicultural Education, 16(3), 11–17.

Slavin, R.E. (2016). Instruction Based on Cooperative Learning. https://edunum.unige.ch/sites/default/files/2020-05/Slavin_2016_Instruction%20Based%20on%20Cooperative%20Learning.pdf [Retrieved September 9, 2023].

Spencer, V.G., Balboni, G. (2003). Can Students with Mental Retardation Teach their Peers? Education and Training in Developmental Disabilities, 38(1), 32–61.

Topping, K.., Ehly, S. (2009). Introduction to Peer-Assisted Learning. In: K. Topping, S. Ehly (eds.), Peer-Assisted Learning (pp. 11–23). New York: Routledge.

Topping, K.J. (1996). The Effectiveness of Peer Tutoring in Further and Higher Education: A Typology and Review of the Literature. Higher Education, 32(3), 321–345. http://dx.doi.org/10.1007/BF00138870.

Topping, K.J. (2005). Trends in Peer Learning. Educational Psychology, 25(5), 631–645. https://doi.org/10.1080/01443410500345172.

Topping, K.J., Buchs, C., Duran, D., van Keer, H. (2017). Effective Peer Learning. From Principles to Practical Implementation. New York: Routledge.

Topping, K.J. (2009). Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce. In: A. Janowski (ed.), Nauczanie w praktyce (pp. 91–116). Vol. 1. Warszawa: CODN.

Tudge, J., Rogoff, B. (1995). Wpływ rówieśników na rozwój poznawczy – podejście Piageta i Wygotskiego. In: A. Brzezińska, G. Lutomski, B. Smykowski (eds.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych (pp. 180–213). (Trans. A. Brzezińska). Poznań: Zysk i S-ka.

Utley, C.A., Mortweet, S.L, Greenwood, C.R. (2017). Peer-Mediated Instruction and Interventions. Focus on exceptional children, 29(5), 1–24. https://doi.org/10.17161/foec.v29i5.6751.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Podstawy Edukacji