Zintegrowany model diagnostyczny w analizie transakcyjnej

Zintegrowany model diagnostyczny w analizie transakcyjnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.01

Słowa kluczowe:

diagnoza, model, pozycje życiowe, strukturalizacja czasu, gry

Abstrakt

The article is an attempt to build a visual model combining the analysis of personality structure, life position and time structuring. The first part of the article contains the introduction and the de- scription of utility models describing patterns of social behavior. The next part contains the de- scription of the evolution of the diagram of life positions as an example of an integrated diagnostic model. The last part describes the model, which was developed while conducting an assertiveness training and can be used in diagnosing and coaching.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Zbigniew Wieczorek, dr - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humani- stycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedago- gicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Posiada piętnastolet-nie doświadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętności społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wo-kół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik różnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się no-wych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczkaskałkowa i turystyka górska.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-20

Jak cytować

Wieczorek, Z. (2016). Zintegrowany model diagnostyczny w analizie transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 17–27. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.01

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji
Loading...