Depresja w świetle teorii analizy transakcyjnej - analiza mediów społecznościowych przy pomocy Big Data

Depresja w świetle teorii analizy transakcyjnej - analiza mediów społecznościowych przy pomocy Big Data

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.07

Słowa kluczowe:

depresja, analiza transakcyjna, Big Data, media społecznościowe

Abstrakt

Analiza wyników badań epidemiologicznych pozwala stwierdzić wzrost częstości zachorowań na depresje. Trzeba też mieć świadomość istnienia osób, które znajdują się na pograniczu depresji a także tych, którzy z różnych powodów nie będą nigdy zdiagnozowani a są osobami chorymi. Depresja znacząco obniża jakość życia chorych i ma poważne konsekwencje zdrowotne. Dodatkowo jest to poważny problem społeczny, który wiąże się ze skutkami psychologicznymi dla otoczenia chorego oraz rosnącymi kosztami leczenia depresji. Opis depresji jest złożony, wiąże się z czynnikami psychospołecznymi, pojawia się wiele modeli depresji i sposobów radzenia sobie z chorobą. Wzrost wiedzy na temat depresji może przyczynić się do wcześniejszego diagnozowania a w określonych sytuacjach do zapobiegania chorobie. Model depresji przedstawiony w teorii analizy transakcyjnej jest przydatny w opisie i zrozumieniu problemów depresyjnych. Specyficzny język analiz transakcyjnej przydatny jest w procesie edukacyjnym, pozwala też na analizę zjawiska poprzez rozpoznawanie specyficznych zachowań i wypowiedzi. Język ten można wykorzystać w analizie mediów społecznościowych, które od pewnego czasu są odbiciem problemów realnego życia.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Zbigniew Wieczorek - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycznych, pracownik Katedry Badań nad Edukacją UJD w Częstochowie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętności społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik rożnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska.

Bibliografia

Benelli, E., Revello, B., Piccirillo, C., Mazzetti, M., Calvo, V., Palmieri, A., Sam- bin, M., Widdowson, M. (2016a). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Sara’. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 7 (1), 3–18, https://doi.org/10.29044/v7i1p3.

Benelli, E., Scottà, F., Barreca, S., Palmieri, A., Calvo, V., De Rénoche, G., Colussi, S., Sambin, M., Widdowson, M. (2016b). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Penelope’. Inter- national Journal of Transactional Analysis Research, 7 (1), 19–34, https://doi.org/10.29044/v7i1p19.

Benelli, E., Boschetti, D., Piccirillo, C., Quagliotti, L., Calvo, V., Palmieri, A., Sambin, M., Widdowson, M. (2016c). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Luisa’. International Journal of Transactional Analysis Research, 7 (1), 35–50, https://doi.org/ 10.29044/v7i1p35.

Benelli, E., Moretti, E. Cavallero, G.C.., Greco, G., Calvo, V., Mannarini, S., Palmieri, A., Widdowson, M.D.J. (2017a). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Anna’. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 8 (1), 3–20, https://doi.org/10.29044/v8i1p3.

Benelli, E., Filanti, S., Musso, R., Calvo, V., Mannarini, S., Palmieri, A., Widdowson, M.D.J. (2017b). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Caterina’. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 8 (1), 21–38, https://doi.org/ 10.29044/v8i1p21.

Benelli, E., Bergamaschi, M., Capoferri, C., Morena, S., Calvo, V., Mannarini, S., Palmieri, A., Zanchetta, M., Spinelli, M., Widdowson, M. (2017c). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Deborah’. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 8 (1), 39–58, https://doi.org/10.29044/v8i1p39.

Benelli, E., Procacci, M.A., Fornaro, A., Calvo, V., Mannarini, S., Palmieri, A., Zanchetta, M. (2018a). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single- Case Efficacy Design Study – ‘Giorgio’. International Journal of Transac- tional Analysis Research & Practice, 9 (2), 3–22, https://doi.org/10.29044/ v9i2p3.

Benelli, E., Gentilesca, G., Boschetti, D., Piccirillo, C., Calvo, V., Mannarini, S., Palmieri, A., Zanchetta, M. (2018b). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic SingleCase Efficacy Design Study – ‘Sergio’. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 9 (2), 23–41, https://doi.org/ 10.29044/v9i2p23.

Benelli, E., Vulpiani, F., Cavallero, G.C., Calvo, V., Mannarini, S., Palmieriand, A., Zanchetta, M. (2018c). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single Case Efficacy Design Study – ‘Beatrice’. International Journal of Trans- actional Analysis Research & Practice, 9 (1), 42–63, https://doi.org/10.29044/v9i2p42.

Booth, L. (2007). Observations and reflections of communication in health care – could Transactional Analysis be used as an effective approach? Radiography, 13 (2), 135–141, https://doi.org/10.1016/j.radi.2006.01.010.

Depression and Other Common Mental Disorders. Global Health Estimates, WHO 2017.

Erskine, R.G. (2010). Life Scripts: A transactional analysis of unconscious rela- tional patterns. London: Karnac.

Gałecki, P., Święcicki, Ł. (eds.) (2015). Kryteria diagnostyczne z DSM-5 (pp. 89– 109). Issue I. Wrocław: Edra Urban & Partner.

Gulda, P. (2019). Kortyzol. Warszawa: Pruszyński i S-ka.

Hammen, C. (2006). Depresja. Gdańsk: GWP.

Heitzman, J. (ed.) (2017). Zaburzenia depresyjne, DSM-5. Wrocław: Edra Urban & Partner.

Jasik, K., Jaślikowska, U., Zbrojkiewicz, M., Ślusarska, B., Jasińska, M., Grzegorczyk, M., Nowicki, G. (2016). Czynniki związane z występowaniem de- presji u osób dorosłych. Przegląd systematyczny literatury polskiej w latach 2009–2014. Journal of Education, Health and Sport, 6 (4), 297–318, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50206.

Janczyk, J. (2016). Big Data w relacji do procesów zmian w edukacji. Dydaktyka Informatyki, 11, 100–108, http://dx.doi.org/10.15584/di.2016.11.13.

Kerr, C. (2013). TA Treatment of Emetophobia – A Systematic Case Study – ‘Peter’. International Journal of Transactional Analysis Research, 4 (2), 16–26, https://doi.org/10.29044/v4i2p16.

Michalska-Leśniewicz, M., Gruszczyński, W. (2010). Czynniki psychologiczne w depresji. Psychiatria, 7 (3), 95–103.

Murakami, M., Matsuno, T., Koike, K., Ebana, S., Hanaoka, K., Katsura, T. (2006). Transactional analysis and health promotion. International Congress Series, 1287, 164–167, https://doi.org/10.1016/j.ics.2005.12.055.

Minister Zdrowia, PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ, Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016–2020.

Pierzchała A. (2016). Po dwóch stronach ekranu, czyli wirtualne relacje interpersonalne w perspektywie analizy transakcyjnej. World Journal of Theoretical and Applied Sciences, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej – teoria i praktyka, 1 (4), 117–128.

Radziwiłłowicz, W., Lewandowska, M. (2017). Od traumatycznych wydarzeń i dysocjacji do Ja cielesnego i objawów depresji – w poszukiwaniu syndromu autodestruktywności u młodzieży dokonującej zamierzonych samookale- czeń. Psychiatria Polska, 51 (2), 283–301, https://doi.org/10.12740/PP/ 63801.

Shirai, S. (2006). How transactional analysis can be used in terminal care. Inter- national Congress Series, 1287, 179–184, https://doi.org/10.1016/j.ics.2005. 12.052.

Steiner, C. (2009). The Heart of the Matter: Love, Information and Transactional Analysis. Pleasanton, CA: TA Press.

Stuthridge, J. (2006). Inside Out: A Transactional Analysis Model of Trauma. Transactional Analysis Journal, 36 (4), 270–283, https://doi.org/10.1177/036215370603600403.

Wieczorek, Z. (2018). Wykorzystanie analizy transakcyjnej w badaniach mediów społecznościowych. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 7, 133–159, https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.09.

Widdowson, M. (2011). Depression: A Literature Review on Diagnosis, Sub- types, Patterns of Recovery, and Psychotherapeutic Models. Transactional Analysis Journal, 41 (4), 351–364.

Widdowson, M. (2012a). TA Treatment of Depression – A Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Denise’. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 3 (2), 3–14, https://doi.org/10.29044/v3i2p3.

Widdowson, M. (2012b). TA Treatment of Depression – A Hermeneutic Single- Case Efficacy Design Study – ‘Tom’. International Journal of Transactional Anlysis Research & Practice, 3 (2), 15–27, https://doi.org/10.29044/v3i2p15.

Widdowson, M. (2012c). TA Treatment of Depression – A Hermeneutic Single- Case Efficacy Design Study – ‘Peter’. International Journal of Transactional Anlysis Research & Practice, 3 (1), 3–13, https://doi.org/10.29044/v4i2p16.

Widdowson, M. (2013). TA Treatment of Depression – A Hermeneutic Single- Case Efficacy Design Study – ‘Linda’ – a mixed outcome case. International Journal of Transactional Anlysis Research & Practice, 4 (2), 3–15, https://doi.org/10.29044/v4i2p3.

Widdowson, M. (2014a). Transactional Analysis Psychotherapy for a Case of Mixed Anxiety & Depression: A Pragmatic Adjudicated Case Study – ‘Alastair’. International Journal of Transactional Analysis Research & Prac- tice, 5 (2), 66–76, https://doi.org/10.29044/v5i2p66.

Widdowson, M. (2014b). Avoidance, Vicious Cycles, and Experiential Discon- firmation of Script. Two New Theoretical Concepts and One Mechanism of Change in the Psychotherapy of Depression and Anxiety. Transactional Analysis Journal, 44 (3), 194–207, http://dx.doi.org/10.1177/ 0362153714554207.

Widdowson, M. (2015). Transactional Analysis for Depression: A Step-By-Step Treatment Manual. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Wilson, S. (2006). Using transactional analysis as a psychotherapist: how to use TA in clinical situations. International Congress Series, 1287, 173–178, https://doi.org/10.1016/j.ics.2005.10.007.

Zanchetta, M., Farina, L., Morena, S., Benelli E., (2019a). TA Treatment of De- pression. A Simplified Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Giovanni’. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 10 (2), 4–31, https://doi.org/10.29044/v10i2p4.

Zanchetta, M., Picco, A., Revello, B., Piccirillo, C., Benelli, E. (2019b). TA Treatment of Depression. A Simplified Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Margherita’. International Journal of Transactional Analy- sis Research & Practice, 10 (2), 32–65, https://doi.org/10.29044/v10i2p32.

Żulicki, R. (2017). Potencjał big data w badaniach społecznych. Studia Socjolo- giczne, 3 (226), 175–207.

https://www.politykazdrowotna.com/48211,umieralnosc-w-polsce-najczestsze- przyczyny-zgonow. Access: 25.10.2019.

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Wieczorek, Z. (2019). Depresja w świetle teorii analizy transakcyjnej - analiza mediów społecznościowych przy pomocy Big Data. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 91–115. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.07

Numer

Dział

Raporty z badań
Loading...