Poziom resilience uczniów biorących udział w pilotażu programu profilaktycznego „ISKRA Odporności”

Poziom resilience uczniów biorących udział w pilotażu programu profilaktycznego „ISKRA Odporności”

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.06

Słowa kluczowe:

resilience, uczniowie, wczesna adolescencja, profilaktyka

Abstrakt

Niniejszy artykuł zwraca uwagę i opisuje znaczenie resilience, stanowiącej czynnik chroniący w procesach dojrzewania tak psychicznego jak i społecznego. Inspiracją do podjęcia niniejszego tematu stał się pilotaż programu profilaktycznego „ISKRA Odporności”, którego celem jest wsparcie odporności emocjonalnej rozumianej jako umiejętność kontrolowania reakcji na pojawiające się wydarzenia oraz radzenia sobie ze stresem. Artykuł ukazuje założenia tego programu oraz wnioski z pierwszej części badań, które służą jego ewaluacji. W ramach wybranej procedury zbadano grupę 433 uczniów z 13 szkół w Polsce z klas V-VIII szkoły podstawowej oraz klasy I liceum ogólnokształcącego. Do badań realizowanych drogą internetową wykorzystano m.in. Skalę Pomiaru Prężności SPP- 18 N. Ogińskiej-Bulik i Z. Juczyńskiego. Badania zaprezentowały poziom resilience respondentów, który okazał się istotnie niższy u badanych dziewcząt niż u chłopców.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Adrianna Sarnat-Ciastko - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i politolog. Adiunkt w Za-kładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Ana- lizy Transakcyjnej. Tutor. Autorka wielu artykułów naukowych, szczególnie z zakresu relacji nauczyciela i ucznia oraz szkół autorskich. Badacz zjawiska efektywności tutoringu szkolnego w polskim systemie oświaty.

Katarzyna Nowak - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr n.hum. w zakresie psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2003), psycholog, psychoterapeuta, od 2005 r. adiunkt na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu; autorka monografii Jakość życia w chrobie psychicznej(2010) oraz artykułów naukowych z zakresu psychologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie (2004), stale doskonali warszat psychoterapeuty, prowadzi praktykę psychoterapeutyczną pod superwizją.  

Bibliografia

Apio, E.O. (2022). Resilience among Children Born of War in northern Uganda. Front. Polit. Sci., 4, 1-15. doi.org/10.3389/fpos.2022.874548

Boehmer, S., Luszczynska, A., Schwarzer, R. (2007). Coping and quality of life after tumor surgery: personal and social resources promote different domains of quality of life. Anxiety Stress Coping, 20, 61-75.

Brendt, C. (2015). Tajemnica odporności psychicznej. Jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Charney, D. S. (2004). Psychobiological Mechanisms of Resilience and Vulnerability: Implications for Successful Adaptation to Extreme Stress. The American Journal of Psychiatry, 161 (2), 195-216.

Chojecka, J. (2021). Tutoring w profilaktyce pozytywnej – Sposób na wzmacnianie odporności psychicznej i pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 40(4), 153-172. DOI: 10.17951/lrp.2021.40.4.153-172

Chuang, S., Lamb, M., Hwang, C. (2006). Personality development from childhood to adolescence: A longitudinal study of ego-control and ego-resiliency in Sweden. International Journal of Behavioral Development, 30(4), 338–343. doi: 10.1177/0165025406072795

Dangmann, C., Solberg, Ø,, Steffenak, AK., Høye, S., Andersen, P.N. (2022). Resilience in Syrian refugee youth. European Journal of Public Health, 32(3), 245-249. 10.1093/eurpub/ckac129.607.

Drolet, J., McDonald-Harker, C., Lalani, N., Tran, J. (2020). Impacts of the 2013 Flood on Immigrant Children, Youth, and Families in Alberta, Canada. International Journal of Social Work, 7(1), 56-74. doi.org/10.5296/ijsw.v7i1.16872

Fredrickson, B. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: the broaden-and build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218-226.

Gabrelli, S., Rovis, D., Cefal, C. (2022). Promoting Resilience Interventions for Mental Well-Being in Youth. Lausanne: Frontiers Media SA.

Garrett, M.T. (ed.) (2014). Youth and adversity: Psychology and influences of child and adolescent resilience and coping. New York: Nova Science Pub Inc.

Gawik, A., Ostafińska-Molik, B. (2021). Prężność psychiczna młodzieży wchodzącej w dorosłość w dobie pandemii. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 3(47), 515-531. https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.870

Grzankowska, I.A., Ślesińska-Sowińska, Z. (2016). Zasoby osobiste a wybrane aspekty psychologicznego funkcjonowania młodzieży leczonej onkologicznie. Psychoonkologia, 20 (4), 169–182.https://doi.org/10.5114/pson.2016.66289

Gąsior, K., Chodkiewicz, J., Cechowski, W. (2016). Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26) Konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia. Polskie Forum Psychologiczne, 21 (1), 76-92. doi: 10.14656/PFP20160106

Hambrick, E.P., McCord D. M. (2010). Proactive Coping and its Relation to the Five-Factor Model of Personality. Individual Differences Research, 8 (2), 67-77.

Ishibashi, A., Ueda, R. (2003). Resilience in adolescents with cancer. Japanese Journal of Health and Human Ecology, 69, 220-232.

Ishibashi, A., Ueda, R., Kawano, Y., Nakayama, H., Matsuzaki, A., Matsumura, T. (2010). How to improve resilience in adolescents with cancer in Japan. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 27(2), 73-93. doi: 10.1177/1043454209356786.

Jafari, H., Kassan, A., Reay, G., & Climie, E.A. (2022). Resilience in refugee children and youth: A critical literature review. Canadian Psychology / Psychologie Canadienne. Advance, 63(4), 678–694. doi.org/10.1037/cap0000320

Junik, W. (2011). Zjawisko rezyliencji – wybrane problem metodologiczne. W: W. Junik (red.), Resilience. Teoria–Badania–Praktyka (s. 47-66). Warszawa: Wyd. Parpamedia.

Juczyński, Z, Ogińska-Bulik, N. (2011). Prężność u dzieci i młodzieży. Charakterystyka i pomiar. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kitano, M.K., Lewis, R.B. (2005). Resilience and coping:Implications for gifted children and youth at risk, Roeper Review, 27(4), 200-205. DOI:10.1080/02783190509554319

Levine, S.Z., Laufer, A., Stein, E., Hamama‐Raz, Y., Solomon, Z. (2009). Examining the relationship between resilience and posttraumatic growth. Journal of Traumatic Stress:Official Publication of The International Society for Traumatic Stress Studies, 22(4), 282-286.

Luthar, S.S. (2006). Resilience in development A synthesis of research across five decades. In.: D. Cicchetti i D.J. Cohen (ed). Developmenthal Psychopatology: Risk, disorder, and adaptation, 3 (2), (p.740-795). New York: Wiley.

Luthar, S.S., Cicchetti D., Becker B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71 (3), 543-562.

Masten, A.S. (2014), Global Perspectives on Resilience in Children and Youth. Child Development, 85(1), 6-20. https://doi.org/10.1111/cdev.12205

Masten, A.S. (2021). Resilience of children in disasters: a multisystem perspective. International Journal of Psychology, 56(1), 1-11. doi: 10.1002/ijop.12737

Masten, A., Motti, F. (2020). Multisystem Resilience for Children and Youth in Disaster: Reflections in the Context of COVID-19. Adversity and Resilience Science, 1, 95-106, doi: 10.1007/s42844-020-00010-w.

Materiały szkoleniowe trenerów programu „ISKRA Odporności” (2022), Warszawa: Centrum Pozytywnej Edukacji.

McDonald-Harker, C., Drolet, J., Sehgal, A. (2021a). A Strength-based Approach to Exploring Factors that Contribute to Resilience Among Children and Youth Impacted by Disaster. The British Journal of Social Work, 51(5), 1897-1916. DOI:10.1093/bjsw/bcab109

McDonald-Harker, C., Drolet, J.L., Sehgal, A., Brown, M.R.G., Silverstone, P.H., Brett-MacLean, P., Agyapong, V.I.O (2021b). Social-Ecological Factors Associated With Higher Levels of Resilience in Children and Youth After Disaster: The Importance of Caregiver and Peer Support. Frontiers in Public Health, 9, 1-13. doi.org/10.3389/fpubh.2021.682634

Miljević-Riđički, R., Kimber, B., Simões, C. (2020). Resilience in School Children – A Multicultural Comparison between Three Countries – Croatia, Sweden and Portugal. Journal for General Social Issues, 29, 555-574. doi: 10.5559/di.29.4.03.

Nadolska, K., Sęk, H. (2007). Społeczny kontekst odkrywania wiedzy o zasobach odpornościowych, czyli czym jest resilience i jak ono funkcjonuje. W: Ł. Kaczmarek, A. Słysz (red.). Bliżej serca – zdrowie i emocje (s. 13-37). Poznań: Wyd. UAM.

Oberg, C., Hodges, H., Masten, AS. (2021). Risk and resilience of somali children in the context of climate change, famine, and confict,. Journal of Applied Research on Children: Informing Policy for Children at Risk, 12(1), 1-27. https:// digitalcommons.library.tmc.edu/childrenatrisk/vol12/iss1/10 20

Obuchowska, I. (2005). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t.2. (s. 163- 201). Warszawa: PWN.

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Skala Pomiaru Prężności (SPP-25), Nowiny Psychologiczne, 3, 39-56.

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Osobowość: Stres a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Ogińska-Bulik, N, Juczyński, Z. (2011). Prężność u dzieci i młodzieży: charakterystyka i pomiar – polska skala SPP-18. Polskie Forum Psychologiczne, 16, 7-28.

Ogińska-Bulik, N., Michalska, P. (2019). Osobowość typu D a objawy zespołu stresu pourazowego u młodzieży – mediacyjna rola prężności. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 28(4), 241-256. https://doi.org/10.5114/ppn.2019.92485

Ostaszewski, K. (2008). Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zachowaniach ryzykownych dzieci i młodzieży. W: J. Mazur, I. Tabak, A. Małkowska-Szkutnik, K. Ostaszewski, H. Kołodziejczyk, A. Dzielska, A. Kowalewska (red.). Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Raport z badań HBSC 2006. (s.19-46). Warszawa: Wyd. VESPA-druk.

Ostaszewski, K. (2014). Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience. Warszawa: Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Pluess, M., Boniwell, I., Hefferon, K., Tunariu, A. (2017). Preliminary evaluation of a school-based resilience-promoting intervention in a high-risk population: Application of an exploratory two-cohort treatment/control design, PLoS ONE, 12(5). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177191

Poprawa, R. (1996). Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Elementy psychologii zdrowia (s. 101–136). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prince-Embury, S., Saklofske, D.H. (2014). Building a Science of Resilience Intervention for Youth. In: S. Prince-Embury, D. Saklofske, (eds). Resilience Interventions for Youth in Diverse Populations (p. 3-12). New York: Springer, The Springer Series on Human Exceptionality. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0542-3_1

Przyborowska, B., Błajet, P. (2021). Zmiana zachowań zdrowotnych uczniów Podczas pandemii COVID-19 w Polsce. Przegląd Badań Edukacyjnych, 35, 97-113. . https://doi.org/10.12775/PBE.2021.033.

Senior, C.J., Godovich, S.A., Shiffrin, N.D., Cummings, C.M., Alvord, M.,K., Rich, B.A. (2022). The Effects of a School-based Resilience Intervention for Youth with Socioemotional Difficulties. Journal of Child and Family Studies, 1-14, https://doi.org/10.1007/s10826-022-02362-6

Smulczyk, M. (2016). Problematyka academic resilience – teoria, badania i praktyczne zastosowanie. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2 (23), 165-194, https://doi.org/10.12775/PBE.2016.078

Szwajca, K. (2014). Dyskurs na temat resilience – konteksty i aspekty praktyczne. Psychoterapia, 168, 99-107.

Turkiewicz-Maligranda, A. (2014). Prężność osobowa jako osobowościowy zasób zdrowotny, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2014, 4 (2), 173-176.

Uchnast, Z. (1997). Prężność osobowa: Empiryczna typologia i metoda pomiaru. Roczniki Filozoficzne, 45 (4), 27-51.

Uchnast, Z. (1998). Prężność osobowa a egzystencjalne wymiary wartościowania. Roczniki Psychologiczne, 1, 8-28.

Wilson, N., Turner-Halliday, F., Minnis, H. (2021). Escaping the inescapable: Risk of mental health disorder, somatic symptoms and resilience in Palestinian refugee children. Transcultural Psychiatry, 58(2), 307-320. doi.10.1177/1363461520987070

Yusuf, A., Wright, N., Steiman, M., Gonzalez, M., Karpur, A., Shih, A., Shikako, K., Elsabbagh, M. (2022). Factors associated with resilience among children and youths with disability during the COVID-19 pandemic, PLoS ONE, 17(7), 1-18; doi.org/10.1371/journal.pone.0271229

Netografia:

https://www.partnershipforchildren.org.uk/what-we-do/programmes-for-schools/spark-resilience.html (Dostęp on line 27 listopada 2022).

https://www.pozytywnaedukacja.pl/ (Dostęp on-line 15 listopada 2022).

https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/przyjaciele-zippiego,3 (Dostęp on-line 18 listopada 2022).

https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/apteczka-pierwszej-pomocy-emocjonalnej,45 (Dostęp on-line 18 listopada 2022).

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Sarnat-Ciastko, A., & Nowak, K. (2022). Poziom resilience uczniów biorących udział w pilotażu programu profilaktycznego „ISKRA Odporności”. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (11), 101–117. https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.06

Numer

Dział

Raporty z badań

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 
Loading...