DZIECKO i DOROSŁY w relacji - o rozwoju i stanach JA

Słowa kluczowe: JA, rozwój, relacja, psychoanaliza, teorie psychodynamiczne

Abstrakt

Niniejszy artykuł zawiera przegląd teorii dotyczących rozwoju JA w aspekcie wewnątrzpsychicznym i relacyjnym związanych z nurtem psychoanalizy i stanowiących jej kontynuację . Przedstawiono główne koncepcje –od klasycznej Z. Freuda po współczesną myśl ISTDP. Ukazano znaczenie wczesnodziecięcych doświadczeń dla funkcjonowania JA w okresie dorosłości. Pokazano złożoność problemu z uwagi na uwewnętrznione obiekty w strukturze JA lub obecność w nim stanów Dziecka -Rodzica-Dorosłego. Omówione teorie wskazują, jak bardzo ewaluowała wiedza dotycząca stanów, struktury i procesu rozwoju pozostającego w szeroko rozumianej relacji JA, od dzieciństwa po wynikające z tego okresu funkcjonowanie w dorosłości.

Biogram autora

Katarzyna Nowak, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH Radom

dr n.hum. w zakresie psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2003), psycholog, psychoterapeuta, od 2005 r. adiunkt na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu; autorka monografii Jakość życia w chrobie psychicznej (2010) oraz artykułów naukowych z zakresu psychologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie (2004), stale doskonali warszat psychoterapeuty, prowadzi praktykę psychoterapeutyczną pod superwizją.  

Opublikowane
2019-12-31
Jak cytować
Nowak, K. (2019). DZIECKO i DOROSŁY w relacji - o rozwoju i stanach JA. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466; EISSN 2658-1825), (8), 195-212. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.12
Dział
Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych kierunków psychopedagogicznych