Psychopedagogika integracji i autentyczności, czyli o związkach terapii i pedagogiki Gestalt z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 5)

Psychopedagogika integracji i autentyczności, czyli o związkach terapii i pedagogiki Gestalt z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 5)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.08

Słowa kluczowe:

terapia Gestalt, pedagogika Gestalt, edukacyjna analiza transakcyjna

Abstrakt

Artykuł omawia terapię i pedagogikę Gestalt i jej związki z analizą transakcyjną w jej edukacyjnym wydaniu.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Jarosław Jagieła - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w Katedrze Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor honorowy rocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Bibliografia

Bugental, J.F.T. (1978). W poszukiwaniu autentyczności. In: K. Jankowski (ed.), Przełom w psychologii (s. 325–340), Warszawa: Wydawnictwo „Czytelnik”.
Clarkson, P. (1989). Gestalt Counselling in Action. Londyn: Sage.
Clarkson, P. (1995). The Therapeutic Relationship. Londyn: Whurr.
Clarkson, P., Mackewn, J. (2008). Fritz Perls. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 262–305.
Ellis, M., Smith, J. (2011). Terapia Gestalt. In: C. Feltham, I. Horton (ed.), Psychoterapia i poradnictwo. vol. 1, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Evans, K.R. (1994). Healing Shame: A Gestalt Perspective. Transactional Analysis Journal. 2 (24), 103–108.
Ginger, S. (1998). Gestalt. Sztuka kontaktu. Gestalt 1, 22.
Ginger, S. (2001). La Gestalt, l’art du contact. Bruksela: Marabout.
Ginger, S. (2004). Gestalt. Sztuka kontaktu. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
Goulding, M., Goulding, R. (1979). Changing Lives through Redecision Therapy. New York: Brunner/Mazel.
Harris, T.A. (1987). W zgodzie z tobą i z sobą. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Hostie, R. (1982). Eric Berne, The Martian, Transactional Analysis Journal, 2 (12), 168–170.
Houston, G. (2006). Gestalt. Terapia krótkoterminowa,. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Hoyt, M.F., Goulding, R.L. (1989). Resolution of a Transference-Countertransference Impasse: Using Gestalt Techniques in Supervision. Transactional Analysis Journal, 4 (19), 201–211.
Jagieła, J. (2007). Socjoterapia w szkole. Kraków: Wydawnictwo RUBIKON.
Jakubowska, U. (2005). Psychoterapia Gestalt. In: L. Grzesiuk (ed.), Psychoterapia. Teoria (s. 181–185), Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, vol. 1.
James M. (red.), (1977). Techniques in Transactional Analysis. Addison-Wesley: Reading.
James M., Jongeward, D. (1994). Narodzić się, by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
Janowska, J. (1995). Podejście Gestalt w rozwijaniu umiejętności psychopedagogicznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. 8.
Jastrzębski, A. (2010). Założenia ideologiczne w podejściach psychoterapeutycznych światopogląd psychoterapeutów i pacjentów. In: L. Grzesiuk, H. Suszek (ed.), Psychoterapia. Integracja (s. 345–364), Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, vol. 4.
Johnson, S. (1993). Humanizowanie narcystycznego stylu. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
Kepner, J.I. (1991). Ciało w procesie terapii Gestalt,. Warszawa: Wydawnictwo Pusty Obłok
Later, J. (1972). The Gestalt Therapy Book. New York: Bantam Books.
Mellibruda, J. (2009). Teoria i praktyka terapii Gestalt, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Oblas, A. (1981). Mind Your Own Gestalts! Transactional Analysis Journal, 4 (11), 328–329.
Paruzel-Czachura, M. (2015). Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Passons, W.R. (1986). Zastosowanie terapii Gestalt w poradnictwie. Warszawa: Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Phillips, D.C., Soltis J.F. (2003). Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Pichel, C.H. (1977). Treating Migraine with TA and Gestalt: A Case History. Transactional Analysis Journal, 1 (7), 58–60.
Robine, J.M. (1994). La Gestalt-thérapie, Paris : Éd. Morisset.
Różańska, M. (2011) Źródła nurtu psychoterapeutycznego w warunkach ośrodków oświatowych – refleksje własne. Psychoterapia, 2, 39–43.
Schleger, L. (2002). Handwörterbuch der Transaktionsanalyse, DSGTA.ch, 230–236. http://www.strippenstrolch.de/downloads/HWB_gesamt_150.pdf (access: 28.06. 2017).
Shepard, M. (1975). Fritz. An Intimate Portrait of Fritz Perls and Gestalt Thera-py. New York: Bantam Books Inc.
Sills, C., Fish, S., Lapworth, P. (1999). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
Stevens, J. (1975). Gestalt is. New York: Bantam Books.
Stewart, I., Joines, V. (2016). Analiza transakcyjna dzisiaj. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
Strojnowski, J. (1985). Psychoterapia. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Śliwerski, B. (2004). Pedagogika Gestalt. In: B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Tanalska, A. (1991). Relacja Ja –Ty w terapii Gestalt. W: Nowe zjawiska w psychoterapii. M. Lis-Turlejska (ed.). Warszawa: Wydawnictwo: Jacek Santorski & Co.
Tudor, K. (1991). Children’s Groups: Integrating TA and Gestalt Perspectives. Transactional Analysis Journal. 1 (21), 12–20.
Uchyła-Zroski, J. (2004). Terapeutyczne cechy pedagogiki Gestalt i jej niektórych koncepcji. In: Kataryńczuk-Mania, J. Karacz (ed.) Terapia sztuką w edukacji (s. 71– 80), Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
Wathney, S. (1982). Paradoxical Interventions in Transactional Analysis and Gestalt Therapy. Transactional Analysis Journal, 3 (12), 185–189.
Wilber, K. (b.r.w.). A Working Synthesis of Transactional Analysis and Gestalt Therapy.Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 1 (15) vol. 15. http://www.transactional-analysis.ru/methods/328-ta-gestalt (access: 30.08.2015).
Zalewska-Stolzman, M., Pierzchała, Z. (2013). Byliśmy prekursorami psychoterapii w oświacie, W: M. Wereszka, Psychoterapia to jest moja partia polityczna. Kraków: Wydawnictwo Różnica.
Zinker, J. (1991). Proces twórczy w terapii Gestalt, Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.
Żłobicki, W. (2001). Gestalt a pedagogika, Gestalt, 4–5, 20–24.
Żłobicki ,W. (2002a), Gestalt a pedagogika, part 2, Gestalt, 1, 14–19.
Żłobicki, W. (2002b). Gestalt a pedagogika. Uczyć się, znaczy żyć, part 3, Gestalt, 2, 13–17.
Żłobicki, W. (2003a). Gestalt a pedagogika. Ku podmiotowości w relacji ze sobą i światem, part 5. Gestalt, 2–3, 17–22.
Żłobicki, W. (2003b). Gestalt a pedagogika. Proces kształcenia i jego zakłócenia, part 4. Gestalt, 1, 26–30.
Żłobicki, W. (2004). Gestalt a pedagogika. Edukacja jako urzeczywistnienie możliwości człowieka, part 6. Gestalt, 1, 26–30.
Żłobicki, W. (2008). Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Jagieła, J. (2020). Psychopedagogika integracji i autentyczności, czyli o związkach terapii i pedagogiki Gestalt z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 5). Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 111–127. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.08

Numer

Dział

Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych kierunków psychopedagogicznych

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >> 
Loading...