Emotional literacy

Main Article Content

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD

Abstrakt

„Transactional Analysis Journal” (TAJ) to międzynarodowe czasopismo poświęcone ewolucji teorii i praktyki analizy transakcyjnej oraz jej zastosowań w psychoterapii, po- radnictwie, rozwoju organizacji oraz edukacji. Kwartalnik ukazuje się od roku 1971 i prezentuje artykuły naukowe ze wszystkich perspektyw teoretycznych i obszarów za- stosowań koncepcji Berne’a. Ukazują się tu badania stosujące zarówno metodologię ilo- ściową, jak i jakościową, a także studia przypadków, analizy literaturoznawcze, recenzje książek czy teksty eseistyczne. W dziale Czytając TAJ będziemy nawiązywać do najbar- dziej interesujących artykułów, jakie ukazały się w tym prestiżowym kwartalniku, po to, aby ich treść przybliżyć naszym czytelnikom.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagieła, J. (2016). Emotional literacy. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 245–249. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.15
Dział
Czytając TAJ
Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnejw Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w KatedrzePsychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelnyrocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.