Metoda ustawień systemowych rodziny według Berta Hellingera w optyce analizy transakcyjnej

Main Article Content

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD

Abstrakt
„Transactional Analysis Journal” (TAJ) to międzynarodowe czasopismo poświęconerozwojowi teorii i praktyki analizy transakcyjnej oraz jej zastosowań w psychoterapii, poradnictwie, rozwoju organizacji oraz edukacji. Kwartalnik ukazuje się od roku 1971 i prezentuje artykuły naukowe ze wszystkich perspektyw teoretycznych i obszarów za-stosowań koncepcji Berne’a. Ukazują się tu badania stosujące zarówno metodologię ilościową, jak i ilościową, a także studia przypadków, analizy literaturoznawcze, recenzje książek, czy teksty eseistyczne.


W dziale „Czytając TAJ” nawiązujemy do najbardziej interesujących artykułów jakie ukazywały lub ukazują się w tym prestiżowym kwartalniku po to, aby ich treść przybliżyć naszym czytelnikom. W ostatnim numerze tę rubrykę wypełnił temat związany z pojęciem „Emotional literacy” zaproponowany przez Claude Steinera1. Obecnie zajmiemysię tematem metody ustawień systemowych rodziny, której twórcą jest Bert Hellinger.

Autor w oparciu o artykuły dostępne w czasopiśmie „Transactional Analysis Journal” (TAJ) wykazuje związki między metodą ustawień systemowych Berta Hellingera a analizą transakcyjną. Na podstawie własnej praktyki podkreśla walor łączenia indywidualnej formy pracy terapeutycznej i perspektywy systemowej z wykorzystaniem figur (markerów mapowania rodziny).Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagieła, J. (2017). Metoda ustawień systemowych rodziny według Berta Hellingera w optyce analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 315–329. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.18
Dział
Czytając TAJ
Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD - Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnejw Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w KatedrzePsychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelnyrocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.