Zastosowanie założeń edukacyjnej analizy transakcyjnej w konstruktywistycznej teorii uczenia się.

Zastosowanie założeń edukacyjnej analizy transakcyjnej w konstruktywistycznej teorii uczenia się.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.05

Słowa kluczowe:

edukacja, dydaktyka, konstruktywizm, badania elektroencefalograficzne, edukacyjna analiza transakcyjna

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące wykorzystania aktualnych założeń edukacyjnej analizy transakcyjnej w ujęciu konstruktywistycznej teorii uczenia się. Rozwój neurodydaktyki oraz powszechne wykorzystanie nowoczesnej technologii informatycznej w edukacji, stawia w nowym świetle przyjęte paradygmaty EAT w aktualnej edukacji szkolnej. Autorzy stawiają szereg pytań otwartych, których celem jest podjęcie dalszej dyskusji oraz refleksji.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Tomasz Prauzner - Katedra Pedagogiki UJD w Częstochowie

adiunkt, doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki, wykształcenie wyższe z  informatyki, elektroniki i techniki. Głównym celem badań autora jest analiza przydatności nowoczesnych środków technicznych i dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów technicznych. W ramach zainteresowań prowadzi również badania dotyczące wykorzystania programów symulacyjnych w celu oceny występujących w środowisku zagrożeń oraz w szeroko rozumianym BHP. Autor ponad  stu dwudziestu publikacji z zakresu dydaktyki nauczania przedmiotów technicznych, technologii informacyjnej, elektroniki oraz edukacji BHP. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Kacper Prauzner - Warszawski Uniweersytet Medyczny

Student kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Bibliografia

Crawford, F. (2012). Uczestnictwo w transformacji systemu edukacji. In: G. Mazurkiewicz (ed.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy (pp. 99–110). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Łęski, Z. (2017). Nowe media w społeczeństwie informacyjnym z perspektywy analizy transakcyjnej. Praca czy współpraca?, Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 119–125; http://dx.doi.org/10.16926/eat.2017.06.07.

Pankowska, D. (2012). Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna? – próba porządkowania znaczeń. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 1, 13–30.

Prauzner, T. (2013). Information Technology in Contemporary Education – Individuals’ Researche. American Journal of Educational Research, 1, 10, 430–435.

Prauzner, T. (2015). Analysis of the results of the pedagogical research and EEG in the aspect of effective modern teaching aids in the technical education. Society. Integration. Education, Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 22nd–23rd 2015, Rēzekne: Rēzeknes Augst- skola, Latvia, pp. 480–489.

Prauzner, T. (2017). The effectiveness of school education – featured implica- tions considerations. Society. Integration. Education, Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III, May 26th–27th 2017, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, pp. 558–564.

Prauzner, T. (2018). Cognitive mechanisms in the didactics of technical vocatio- nal subjects in the light of research on bioelectrical brain activity. Society. Integration. Education Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 25th–26th, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, pp. 454–463.

Prauzner, T., Prauzner, M., Prauzner, K. (2019). Aktywność pracy mózgu w procesie dydaktycznym w ujęciu badań elektroencefalograficznych. Kwartalnik Naukowy, Edukacja – Technika – Informatyka, 2 (28), 321–317. http://dx.doi.org/10.15584/eti.2019.2.46.

Reeves, B., Nass, C. (2000). Media i ludzie. Warszawa: PIW.

Stewart I., Joines V. (1987). TA Today. A New Introduction to Transactional Analysis. Nottingham and Chapel Hill: Lifespace Publishing.

The global, cross-sector conference on technology supported learning and training. Berlin 2016, www.online-educa.com [accessed: 11.12.2018].

Thompson, M., Thompson, L. (2012). Neurofeedback, wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej (The Neurofeedback Book. An Introduction to Basic Concepts in Applied Psychophysiology). Wrocław: Biomed Neurotechnologie Sp. z o.o. Sp. k.

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Prauzner, T., & Prauzner, K. (2020). Zastosowanie założeń edukacyjnej analizy transakcyjnej w konstruktywistycznej teorii uczenia się. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 71–78. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.05

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji
Loading...