Zastosowanie założeń edukacyjnej analizy transakcyjnej w konstruktywistycznej teorii uczenia się.

Main Article Content

Tomasz Prauzner
https://orcid.org/0000-0002-8792-7794
Kacper Prauzner

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące wykorzystania aktualnych założeń edukacyjnej analizy transakcyjnej w ujęciu konstruktywistycznej teorii uczenia się. Rozwój neurodydaktyki oraz powszechne wykorzystanie nowoczesnej technologii informatycznej w edukacji, stawia w nowym świetle przyjęte paradygmaty EAT w aktualnej edukacji szkolnej. Autorzy stawiają szereg pytań otwartych, których celem jest podjęcie dalszej dyskusji oraz refleksji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Prauzner, T., & Prauzner, K. (2020). Zastosowanie założeń edukacyjnej analizy transakcyjnej w konstruktywistycznej teorii uczenia się. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 71-78. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.05
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogramy autorów

Tomasz Prauzner, Katedra Pedagogiki UJD w Częstochowie

adiunkt, doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki, wykształcenie wyższe z  informatyki, elektroniki i techniki. Głównym celem badań autora jest analiza przydatności nowoczesnych środków technicznych i dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów technicznych. W ramach zainteresowań prowadzi również badania dotyczące wykorzystania programów symulacyjnych w celu oceny występujących w środowisku zagrożeń oraz w szeroko rozumianym BHP. Autor ponad  stu dwudziestu publikacji z zakresu dydaktyki nauczania przedmiotów technicznych, technologii informacyjnej, elektroniki oraz edukacji BHP. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Kacper Prauzner, Warszawski Uniweersytet Medyczny

student kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny.