Dydaktyczny wymiar badań elektroencefalograficznych w ujęciu edukacyjnej analizy transakcyjnej.

Main Article Content

Tomasz Prauzner
https://orcid.org/0000-0002-8792-7794
Kacper Prauzner

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań autorskich, jakie prowadzone są w Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dotyczące aktywności dydaktycznej studentów w kształceniu technicznym. Przedstawione wyniki badań są częściową odpowiedzią na stawiane pytania w teorii edukacji technologii informacyjnej. Realizacja kształcenia online w dobie pandemii COVID-19 z wykorzystaniem deterministycznych symulacji komputerowych jest propozycją rozpoczęcia dyskusji dotyczącej znaczenia nowoczesnych technik przekazu informacji, jako kluczowego elementu komunikacji na drodze uczeń-nauczyciel.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Prauzner, T., & Prauzner, K. (2021). Dydaktyczny wymiar badań elektroencefalograficznych w ujęciu edukacyjnej analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (10), 63–73. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.03
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Tomasz Prauzner - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

adiunkt, doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki, wykształcenie wyższe z  informatyki, elektroniki i techniki. Głównym celem badań autora jest analiza przydatności nowoczesnych środków technicznych i dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów technicznych. W ramach zainteresowań prowadzi również badania dotyczące wykorzystania programów symulacyjnych w celu oceny występujących w środowisku zagrożeń oraz w szeroko rozumianym BHP. Autor ponad  stu dwudziestu publikacji z zakresu dydaktyki nauczania przedmiotów technicznych, technologii informacyjnej, elektroniki oraz edukacji BHP. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Bibliografia

Addis, D. R., Barense, M., & Duarte, A. (2015). The Wiley Handbook on the Cognitive Neuroscience of Memory.

Bowers, J. S. (2016). The practical and principled problems with educational neuroscience. Psychological Review, 123(5), p.600–612.

Chojak M., (2019). Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka. Fakty i mity, Wyd. Difin.

Crawford, F. (2012). Uczestnictwo w transformacji systemu edukacji. W: Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, G. Mazurkiewicz (red.), Kraków: Wydawnictwo UJ.

Dryden G. Vos J., (2003). Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Łęski, Z. (2017). Nowe media w społeczeństwie informacyjnym z perspektywy analizy transakcyjnej. Praca czy współpraca?, Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6.

Mietzel G., (2003). Wprowadzenie do psychologii, GWP, Gdańsk.

Osiński, Z., (2010). Metody, formy i programy kształcenia. W poszukiwaniu efektywnych metod kształcenia uniwersyteckiego, E-mentor, nr 2 (34).

Pankowska, D. (2012). Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna? – próba porządkowania znaczeń. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 1.

Pawłowski, K., (2004). Społeczeństwo wiedzy – szansa dla Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Prauzner, T. (2013). Information Technology in Contemporary Education – Individuals’ Researche. American Journal of Educational Research, 2013, Vol. 1, No. 10, p.430-435.

Prauzner, T. (2015). Analysis of the results of the pedagogical research and EEG in the aspect of effective modern teaching aids in the technical education. Society. Integration. Education, Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 22th-23th 2015, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, p.480-489.

Prauzner, T. (2017). The effectiveness of school education - featured implications considerations. Society. Integration. Education, Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III, May 26th-27th 2017, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, p.558-564.

Prauzner, T. (2018). Cognitive mechanisms in the didactics of technical vocational subjects in the light of research on bioelectrical brain activity. Society. Integration. Education Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 25th-26th, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, p.454-463.

Prauzner, T., (2020). Innovativeness of didactic practice in the field of current pedagogical knowledge, Society. Integration. Education., Proceedings of the International Scientific Conference., Volume II, May 22th -23th, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, p.247-255.

Prauzner, T., Prauzner M., Prauzner K., Ptak P. (2019). Cognitive activity in the respect of qeeg research - presentation of laboratory tests. Society. Integration. Education., Proceedings of the International Scientific Conference., Volume V, May 24th-25th, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia, p.469-478.

Prauzner, T., Prauzner, K., Ptak, P., Noga, H., Migo, P., Depešová, J., (2020). Wpływ warunków otoczenia na dokładność badań elektroencefalograficznych QEEG (The influence of environmental conditions on the accuracy of QEEG electroencephalography). Przegląd Elektrotechniczny, R. 96 NR 4/2020, p.86-89.

Prauzner, T., Prauzner, M., Prauzner, K. (2019). Aktywność pracy mózgu w procesie dydaktycznym w ujęciu badań elektroencefalograficznych, Kwartalnik Naukowy, Edukacja – Technika – Informatyka, p.321-317.

Sikorski W., (red.), (2015). Neuroedukacja, Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się, Wyd. Dobra Literatura, Słupsk.

Thompson, M., T. L. (2012). Neurofeedback, wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej (The Neurofeedback Book. An Introduction to Basic Concepts in Applied Psychophysiology). Wrocław: Biomed Neurotechnologie Sp. z o.o. Sp. k.

Wietrzykowski, W. (2010). Biologiczna Sieć Pakietowa. Pobrane z: http://net3plus.awardspace.com (4.03.2018).

Zarzecki, L., (2008). Wybrane problemy dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, Jelenia Góra.